Would you like to be able to persuade others? Then just follow three simple rules

Chcete umět přesvědčovat ostatní? Stačí se držet tří jednoduchých pravidel

Why are some people able to impress those around them and others are not? How come some people have great persuasive skills? One group of people have this trait naturally and do not have to make any effort to be persuasive. The second group have to learn the skill. And it is for those in the latter group that the following article is intended, as it will provide advice on how to learn to persuade others in three steps.

These tips were published by PsychCentral.com.

Reciprocity

When asking someone to do something, the best way to be successful is to describe the situation so the given person does not see it as a one-sided favour on their part, but rather as a balanced, reciprocal exchange. Offer something in return. So if you want an employee to perform better, offer them some training, promotion prospects or increased authority.

Clarity and transparency

Your requests and convictions must be expressed in clear and non-complicated ways and words. When trying to persuade someone of something, focus on one single main idea. Do not go into too much detail. The best way to make people around you enthusiastic about your ideas is to describe your vision in a clear and uncomplicated manner.

Confidence

You will never be able to win over team members or other people if you are not genuinely convinced your thinking processes and thoughts are correct. When communicating with others, you should emit sufficient self-confidence, which is why you must pay attention to your communication skills and own body language.

 

-mm-

  Chcete umět přesvědčovat ostatní? Stačí se držet tří jednoduchých pravidel

  Proč jsou někteří lidé schopni strhnout své okolí na svoji stranu a jiní ne? Jak lidé dosahují toho, že mají skvělé přesvědčovací schopnosti? Jedna skupina to má od přírody a jde jim to samo od sebe. Druhá skupina, pokud chce umění přesvědčovat dosáhnout, se tomu musí naučit. A právě pro tuto druhou skupinu je určen následující článek, který vám ve třech bodech radí, jak se naučit přesvědčovat ostatní.

  Tyto tipy přinesl server PsychCentral.com.

  Reciprocita

  Když po někom něco žádáte, měli byste mu situaci podat tak, aby ji daný člověk neviděl jako jednostrannou laskavost ze své strany, ale aby ji vnímal jako vyváženou dohodu o protislužbách. Nabídněte proto něco výměnou. Pokud například po zaměstnanci chcete lepší pracovní výkony, nabídněte mu za to školení, vidinu postupu nebo rozšíření jeho pravomocí.

  Jasnost a čitelnost

  Vaši žádost a vaše přesvědčení musíte vyjadřovat jasnými a nijak komplikovanými výrazy a způsoby. Když se někoho snažíte o něčem přesvědčit, soustřeďte vaši promluvu kolem jedné základní myšlenky. Nezabíhejte příliš do detailů. Lidi kolem sebe nejlépe nadchnete tak, že jim jasně a čitelně podáte vaši vizi.

  Sebevědomí

  Nikdy nebudete vaše podřízené ani kohokoliv jiného schopni o něčem přesvědčit, pokud skutečně nebudete bytostně přesvědčeni o správnosti vašeho úsudku a o kvalitách vaší myšlenky. Při komunikaci s ostatními musíte vyzařovat dostatečné sebevědomí, proto věnujte pozornost komunikačním dovednostem i své vlastní řeči těla.

   

  -mm-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central