Do you want too much from your people?

Chcete od svých lidí příliš?

Managers who have unrealistic expectations are, of course, stressing their subordinates. And the expectations do not have to involve only performance requirements. You may expect your people to do something they cannot give you even if they perform at their best. What should you not expect?

That is the question Mark Sanborn, American expert on leadership development, focused on in an interesting article on Entrepreneur.com. Based on his experience from working with managers from leading U.S. companies, Sanborn advised to avoid the following absurd expectations.

Respect and trust

Your people cannot respect you if you do not respect them. You have to earn respect and trust through your behavior, do not automatically expect it based on your function.

Constant praise

A big ego is usually a big problem. A manager should not expect constant applause and he should certainly not heal his frustration with the lack of praise on employees or clients.

Automatic sacrifices

Everyone has to sacrifice something from time to time. For example when a company has problems, a time may come when you will need to ask employees to agree with salary reductions. However, it is necessary to tell them when the situation improves again so that their sacrifice is not meaningless.

Friendship

A manager can treat his subordinates as friends, but should not expect to be real friends. Good cooperation and friendship are two different things.

-kk-

  Chcete od svých lidí příliš?

  Manažeři, kteří mají nereálná očekávání, pochopitelně stresují své podřízené. A nemusí se přitom jednat jen o požadavky na výkonnost. Možná od svých lidí očekáváte něco, co vám nemohou dát, ani když budou podávat ty nejlepší výkony. Co byste tedy neměli očekávat?

  Na tuto otázku se zaměřil americký odborník na rozvoj leadershipu Mark Sanborn v zajímavém článku na serveru Entrepreneur.com. Na základě svých zkušeností z práce s manažery předních amerických firem doporučuje vyhnout se následujícím nesmyslným očekáváním.

  Respekt a důvěra

  Vaši lidé vás nemohou respektovat, když vy nebudete respektovat je. Respekt a důvěru si musíte zasloužit svým chováním, nikoli je automaticky očekávat z titulu své funkce.

  Neustálá chvála

  Velké ego bývá velký problém. Manažer by neměl očekávat neustálý aplaus a už vůbec ne si hojit svou frustraci z nedostatku chvály na zaměstnancích nebo klientech.

  Automatické oběti

  Jsou chvíle, kdy každý musí něco obětovat. Když se například firmě nedaří, může přijít chvíle, kdy bude třeba požádat zaměstnance, aby souhlasili se snížením platů. Stejně tak je však třeba jim říci, až se situace opět zlepší, aby jejich oběť nebyla nesmyslná.

  Přátelství

  Manažer může ke svým podřízeným přistupovat jako přítel, neměl by však očekávat, že budou skuteční přátelé. Dobrá spolupráce a přátelství jsou dvě odlišné věci.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele