Do you want to be an inspiring leader? Then learn to be a good listener

Chcete být inspirativním lídrem? Naučte se naslouchat

Many managers wonder how they might lead their subordinates more effectively and better motivate them. They often forget about the most important thing: listening. Do you want to be an inspiring leader and have a positive impact on your staff? Learn to listen to them better both in everyday communication and at regular meetings. Here are some tips on how to go about it.

Think before you speak

According to Forbes, many people start talking without thinking about what the other person has just said. Then the conversation is essentially just two people waiting for the other to stop talking so they themselves can say what they wanted to say all along. Before replying, think about what the employee has actually said.

Do not be afraid of silence

Many of us have a natural fear of silence, which is why we tend to talk relentlessly. Before replying, always leave a short pause. You can also use silence to emphasise some important thought.

Do not interrupt the employee

It is surprising how many people interrupt others. But this is rule number one: by interrupting the employee, you are simply showing them you are not interested in what they are saying.

Keep eye contact

Maintaining eye contact motivates the person who is talking to continue. It is also a tool that significantly helps to build trust between the two participants in the conversation.

Ask for more details

After the employee has finished a particular thought, ask them for additional details. This shows not only that you have been listening but also that you are interested in the given topic and information.

Pay attention to non-verbal communication

In order to be a good listener, you must also follow the non-verbal part of the employee's communication. This in fact forms the majority of the communication. Pay attention to the non-verbal signals the other person is sending you.

Allow enough time

There is nothing worse than someone who looks at their watch when the other person is speaking and thus indicates they do not have enough time. This just shows the ongoing interaction is not a priority for them. Reserve sufficient time and be mentally 100% present.

 

-mm-

  Chcete být inspirativním lídrem? Naučte se naslouchat

  Řada manažerů přemýšlí nad tím, jak by mohli efektivněji vést své podřízené a jak by je mohli motivovat k lepším pracovním výkonům. A často zapomínají na to nejdůležitější – a sice naslouchání. Chcete být inspirativním lídrem a chcete mít pozitivní vliv na své podřízené? Naučte se jim během každodenní komunikace i pravidelných porad lépe naslouchat. Zde je několik tipů, jak na to.

  Přemýšlejte dřív, než budete mluvit

  Podle Forbesu řada lidí začne mluvit, aniž by se zamysleli nad tím, co ten druhý vlastně řekl. Konverzace pak vypadá tak, že každý vlastně jen čeká, než druhý domluví, aby mohli říci to, co chtěli celou dobu říct. Přemýšlejte před odpovědí nad tím, co váš podřízený vlastně ve své promluvě řekl.

  Nebojte se ticha

  Mnoho z nás má přirozený strach z toho, že by mělo nastat ticho, a proto vyplňujeme konverzaci nekonečným mluvením. Na chvilkách ticha ale není nic špatného. Před odpovědí nechte vždy chvíli ticha. A stejně tak můžete ticho použít k podtržení nějaké vaší důležité myšlenky.

  Neskákejte podřízenému do řeči

  Je až překvapivé, kolik lidí skáče ostatním do řeči. Přitom je to zásada číslo jedna. Tím, že skáčete podřízenému do řeči, dáváte jednoduše najevo, že vás nezajímá, co říká.

  Udržujte oční kontakt

  Udržování očního kontaktu působí jako motivace člověka, co mluví, aby pokračoval. A stejně tak se jedná o nástroj, kterým se významně prohlubuje vzájemná důvěra mezi oběma účastníky konverzace.

  Ptejte se na doplňující informace

  Když podřízený dokončí myšlenku, pokládejte mu doplňující otázky. Tím dáte najevo nejenže jste poslouchali, ale že vás také dané téma a informace zajímají.

  Vnímejte i neverbální komunikaci podřízeného

  K tomu, abyste byli dobrými posluchači, je nutné vnímat i neverbální část komunikace podřízeného. Ta totiž tvoří doslova drtivou většinu celé komunikace. Vnímejte tak neverbální signály, které k vám dotyčný vysílá.

  Mějte vyhrazen dostatek času

  Není nic horšího, než člověk, který se během toho, co mluví ten druhý, dívá na hodinky a dává tak najevo, že nemá dostatek času. To totiž značí, že právě probíhající interakce není jeho prioritou. Vyhraďte si tedy dostatek času a buďte tak myšlenkami stoprocentně přítomni.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com