Being (with) a perfectionist means suffering

Být (s) perfekcionistou je utrpení

The pursuit of perfection is often celebrated as a virtue. Perfection is what leads us continuously to improve our efforts. While this may sound like a good thing, in the long run it may be more harmful.

Here are at least four reasons why you should stop dreaming of perfection as an ideal goal.

Perfectionism causes excessive stress

Perfectionists take the view things are rarely good enough, and that stresses them out. They go through life constantly worrying that everything should be perfect. This is unhealthy thinking as it prevents you feeling satisfied and fulfilled from work. If you do not control your desire for perfection, you can easily experience burnout.

If you give up on perfection, you will cope better with change

Change is the only constant. So if you focus on keeping things perfect, you will be frustrated by every change. Don't try to have all your plans perfectly prepared. Accept a change that might come when it does come: you too will be able to work with it.

Without striving for perfection, you will stop being afraid to take risks

The more you pursue perfection, the more you resist risking. Perfectionism is often driven by an extreme fear of failure. It creates blocks of thought in your mind that prevent you from trying things. You avoid new opportunities and various challenges, although you could eventually take advantage of them.

Perfectionism is a way of thinking that prevents you from applying for a new job or a better position. It will keep you in the same place with almost no room for growth or progress. The fear of failure then becomes an unexpected obstacle to success. Once you get rid of the need for perfection, you will be able to take risks and become more open to new experiences.

Perfectionism suppresses creativity

The desire for perfection also suffocates your creative impulses. Having once achieved the best way to do something, you will no longer rely on your creativity or imagination to solve problems. Your work will suffer from a lack of innovation in the long run. In contrast, being creative will help you grow as a person and give you a unique personality. This makes life much more fun and fulfilling than the pursuit of perfection.

And one more thing: working with perfectionists is really difficult: whether the perfectionist is a client, customer or colleague, it is very hard to get along with such a person. Even many salespeople prefer to give up client-perfectionists because it would cost them more effort than the benefits. And it doesn't matter at all how good the product is. It really is exclusively the human factor that can cause failure.


-bb-

  Být (s) perfekcionistou je utrpení

  Snaha o dokonalost bývá oslavována jako ctnost. Dokonalost je to, co nás vede k tomu, abychom neustále zlepšovali naše úsilí. I když to zní jako dobrá věc, může nám tato vlastnost v dlouhodobém horizontu spíše uškodit.

  Zde jsou minimálně čtyři důvody, proč byste měli přestat snít o dokonalosti jako o vysněné metě.

  Perfekcionismus vyvolává nadměrný stres

  Podle názoru perfekcionistů jsou věci zřídka dost dobré, a to je stresuje. Procházejí životem a neustále si dělají starosti s tím, aby všechno bylo dokonalé. Je to nezdravé myšlení, protože brání cítit uspokojení a naplnění z práce. Pokud nemáte vaši touhu po dokonalosti pod kontrolou, můžete snadno dojít k syndromu vyhoření.

  Pokud se vzdáte dokonalosti, vyrovnáte se lépe se změnami

  Změna je jedinou konstantou. Pokud se ale soustředíte na to, abyste měli věci stále dokonalé, bude pro vás střet s každou změnou frustrující. Nesnažte se mít všechny plány perfektně připravené. Přijměte změnu, která může přijít, až přijde, budete s ní umět také pracovat.

  Bez snahy o dokonalost se přestanete bát riskovat

  Čím více pronásledujete dokonalost, tím více se bráníte riskování. Perfekcionismus je často řízen extrémním strachem ze selhání. Vytváří v myšlení bloky, které vám brání věci zkoušet. Vyhýbáte se novým příležitostem a různým výzvám, ačkoliv byste z nich mohli nakonec vytěžit.

  Perfekcionismus je způsob myšlení, který vám brání v tom, abyste se ucházeli o novou práci nebo o lepší pozici. Udrží vás na stejném místě s téměř žádným prostorem pro růst nebo pokrok. Strach ze selhání se pak stává neočekávanou překážkou úspěchu. Jakmile se zbavíte potřeby dokonalosti, budete schopni riskovat a stát se otevřenějším novým zážitkům.

  Perfekcionismus potlačuje kreativitu

  Touha po dokonalosti dusí také vaše tvůrčí impulsy. Pokud jste dosáhli nejlepšího způsobu, jak něco dělat, nebudete se již spoléhat na svou kreativitu nebo představivost při řešení problémů. Vaše práce bude dlouhodobě trpět nedostatkem inovací. Být kreativní vám naopak pomůže růst jako člověk a dá vám jedinečnou osobnost. Díky tomu život mnohem zábavnější a naplňující než snaha o dokonalost.

  A ještě něco: s perfekcionisty bývá skutečně spolupráce náročná – ať už je perfekcionista klient, zákazník nebo kolega – bývá velmi obtížné s takovým člověkem vyjít. Dokonce řada obchodníků se klientů-perfekcionistů raději vzdává, protože by je spolupráce stála větší úsilí, než jaký by byl ve výsledku přínos. A vůbec zde přitom nezáleží na tom, jak je produkt kvalitní. Jde skutečně výhradně o lidský faktor, který může způsobit neúspěch.

   

  -bb-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success