Brian Tracy: How to get closer to your dreams

Brian Tracy: Jak se dostat blíž k uskutečnění svých snů

Some of us probably never take the time to set goals, but you must do it. The next step is to plan what your path to success will look like. Without a plan, you'll be confused and have nothing you should stick to.

So plan what you will do in order to move toward your goal today, urges the renowned Brian Tracy in his article.

If you are a goal-setter

If you are a goal-setter, you take a piece of paper or open a document on your computer and write: Vacation, summer 2017. Then you write down several ways how you can decrease your spending in order to get the vacation. Perhaps you can cut back on your coffee purchases, perhaps you'll eat in a restaurant fewer times per week.

You somehow put together the ways that will give you a solid stash each month. You make your calculations and know how much money you'll save before summer comes. You may have several months to pile up the necessary funds. You have your plan to follow – and a vacation to go on.

If you aren’t a goal-setter

Non-goal-setters are not into planning their steps. They do have ideas and things they want to do, but they never find the time to prepare a solid plan. That's the main reason these people don’t achieve their goals.

If they want to save some money in order to go on a vacation, they just make a mental note that they need to cut back their expenses. But they never make a real change.

So now you have a clear idea of the difference between people who set goals and the others.

Goal-setting is a necessity for achieving your goals. You must set up a specific plan. Without it, you don’t know how to move from where you are in the direction you would like to. Take action to get what you want.

-jk-

  Brian Tracy: Jak se dostat blíž k uskutečnění svých snů

  Někteří z nás si pravděpodobně nikdy neudělají čas na stanovení svých cílů. Jenže to udělat musíte. Dalším krokem je naplánovat si, jak bude vypadat cesta, která vás k cílům dovede. Bez toho byste byli jen zmatení a nevěděli byste, co vlastně máte dělat. 

  Proto si plánujte, co budete dělat, abyste se ke svému cíli začali posunovat ještě dnes, vyzývá uznávaný poradce Brian Tracy v nedávném článku.

  Jak to vypadá, když si stanovujete cíle

  Když si stanovujete cíle, vezmete si papír do ruky nebo si otevřete dokument na počítači a píšete: Dovolená léto 2017. Pod to si sepíšete způsoby, jak můžete trochu ušetřit, abyste se na takovou dovolenou mohli vydat. Možná nemusíte kupovat tolik káv, možná stačí omezit jídlo v restauracích.

  Nějak prostě dáte dohromady způsoby, jak si každý měsíc něco našetřit. A máte několik měsíců na to, aby se vaše úspory nahromadily. Svůj plán musíte následovat – a pak vyrazit na dovolenou.

  Jak to vypadá, když si nestanovujete cíle

  Ti, kdo si cíle nestanovují, si ani neplánují, co udělají. Jistě, mají svá přání a sny, ale nikdy si neudělají čas na to, aby si rozvrhli přesný plán. A to je hlavní důvod, proč tito lidé svých snů nikdy nedosáhnou.

  Pokud chtějí našetřit na dovolenou, prostě si udělají jen mentální poznámku, že musejí omezit výdaje. Ale výsledek je jen, že skutečný skutek utekl.

  Nyní máte jasnou představu o tom, v čem vězí rozdíl mezi lidmi, kteří plánují a těmi, kteří neplánují.

  Stanovování cílů je prostě nezbytné pro dosahování cílů. Musíte si stanovit jasný plán. Bez něj nebudete vědět, jak se posunout z místa, kde jste teď, směrem, kterým byste se posunout chtěli. Abyste uskutečnili svá přání, musíte pro to něco udělat.

  -jk-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity