For your team to trust you, you must adhere to these four rules

Aby vám váš tým důvěřoval, musíte dodržovat tato čtyři pravidla

For a team manager to be a truly inspiring leader, their subordinates must trust them. If the members of your team do not feel they can rely on you and trust your word, or if they think you are just putting on an act or do not keep your promises, you can hardly enthuse them for your common vision and motivate them to do their best. Unfortunately, trust takes a long time and much effort to build but can be quickly and easily destroyed. Here are four rules you need to follow so you gain the trust of your team.

Do not change your opinions and values too often

As the Harvard Business Review states, a certain personal integrity, reliability and consistency are key traits of any inspiring leader. If you are unpredictable and often change your views and positions unexpectedly, people will not know what to think about you and they will not trust you.

Follow the rules you insist subordinates adhere to

Do not preach water and drink wine. All the rules introduced in your team by yourself or by company management apply to you just as much as to everyone else. If team members see you not as an equal but as someone who is above the law, you will never earn their trust.

Do not demand the impossible 

Too many leaders have their head in the clouds. In order to motivate employees, managers frequently try to present fantastic visions and plans; however, these are often unrealistic and, after some time, they fail. Yes, on the one hand you do need to give your team a vision to inspire them to perform better, but at the same time you must keep your feet on the ground and present realistic plans.

Do not break whatever promises you make

Another obvious (yet crucial) step in earning the trust of employees is keeping your word. If you promise something, be it big or small, you must always keep your word and not just hope employees will forget what it was you promised.

 

-mm-

  Aby vám váš tým důvěřoval, musíte dodržovat tato čtyři pravidla

  Aby byl vedoucí týmu skutečně inspirativním lídrem, musí mu jeho podřízení důvěřovat. Pokud totiž členové vašeho vlastního týmu nevěří, že se na vás a vaše slovo mohou spolehnout, nebo jsou přesvědčeni, že se přetvařujete nebo že neplníte své sliby, jenom těžko jim budete schopni předat společnou vizi a motivovat je k těm nejlepším možným pracovním výkonům. Bohužel, u důvěry platí, že se těžko a dlouho buduje, ale snadno a rychle bortí. Zde jsou čtyři pravidla, která musíte dodržovat, abyste získali důvěru svého týmu.

  Neměňte své názory a hodnoty příliš často

  Jak uvádí Harvard Business Review, určitá osobní integrita, spolehlivost a konzistentnost jsou klíčovými vlastnostmi kteréhokoliv inspirativního lídra. Pokud budete nevyzpytatelní a pokud budete často a nečekaně měnit své postoje a názory, lidé se ve vás po čase nevyznají a nebudou vám důvěřovat.

  Dodržujte pravidla, která požadujete po svých podřízených

  Nebuďte někým, kdo káže vodu a pije víno. Veškerá pravidla, která u vás v týmu zavedete nebo se kterými přijde management firmy, platí stejně tak pro vás jako pro kohokoliv jiného. Pokud budete v očích svého týmu někdo, kdo není rovnocenným členem skupiny, ale kdo stojí takříkajíc nad zákonem, nikdy nezískáte důvěru svých podřízených.

  Nechtějte po podřízených nemožné

  Příliš mnoho lídrů má hlavu vysoko v oblacích. Vedoucí se mnohdy snaží svým podřízeným předat fantastické vize a plány, aby svůj tým motivovali, ale tyto plány jsou nerealistické a po čase ztroskotají. Ano, na jednu stranu musíte svému týmu předávat vize a inspirovat jej k lepším výkonům, zároveň ale musíte stát nohama na zemi a představovat realistické plány.

  To, co slíbíte, také dodržte

  Dalším očividným (ale zcela klíčovým) krokem k získání důvěry podřízených je dodržování svého slova. Pokud cokoliv slíbíte, ať už se jedná o malou nebo velkou věc, vždy musíte svému slovu dostát a nespoléhat na to, že si nikdo z podřízených nevzpomene, co že jste to vlastně slibovali.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review