6 tips on how to avoid losing your mind due to your job

6 tipů, jak se nezbláznit ze svého zaměstnání

If you are a responsible leader, it is quite natural that you take your job seriously. Leadership can sometimes be emotionally challenging. There are many reasons that cause frustration, dissatisfaction or inability to do a task properly.  It is important to know what to do to avoid losing your mind do to all your responsibilities. Therefore, the Smart Blogs website has prepared a few tips to help you gradually return to business as usual, without having to change your job.

1. Take a vacation. Common advice, that rarely fails. If you are exhausted from a sudden flood of tasks, all you may need is a longer weekend. If you are experiencing long-term frustration that borders on the burnout syndrome, it is better to arrange a longer time off, or discuss a more flexible schedule. But what if do not have any day offs? Try the following advice.

2. Learn something new. Perhaps one of the reasons of your work performance is declining is daily routine is becoming monotonous. The more demanding your hobby the more you can focus also on something else. Maybe you can even get back your lost creativity. Think about things you used to do. Is it not a pity you no longer do them?

3. Find some support. If you feel saddled with thoughts that make your head feel like it is bursting you may soon explode. There is nothing better than finding someone who will listen to you. Confide in friends, family or anyone else who finds himself in a similar situation. You must know someone who has been in a similar situation. If you do not know where to go, find a mentor who will provide you with the necessary perspective.  Try any of the available mentoring programs.

4. Proceed in small steps. Do not try to jump or make revolutionary changes that could disrupt your entire system. Think of the situations that are bothering you now. What are the causes of your difficulties? Would any training course, language lessons or change of working habits help you? Sometimes it is also important to take a small step back before you can continue ahead.

5. Watch your daily habits. Do you sleep well or wake up tired in the morning? How do you eat? Do you smoke? Examine your biological habits and daily routine. It will tell you a lot.  Especially in damp and chilly weather, you can feel more tired than usual and you can easily catch a cold.  Be aware of your daily habits. Start the morning with a full breakfast and take some vitamin for health and energy. Do some sport in the afternoon or at least walk home from work, and do not go to sleep later thanmidnight.

6. Help someone else. If you are focusing only on your problems, concentrating too much on your inner feelings and your emotional state of mind, you may be ignoring  things happening around you. Find a way to focus on the needs of others at work and in your surroundings. Helping with the others’ problems gives you positive energy, which may help you to cope better with your own problems.

Do not lose your mind because your challenging job is sometimes difficult. Remember, each of us is looking for our own way to escape from the emotional and physical strain. What is your recipe?

-bn-

  6 tipů, jak se nezbláznit ze svého zaměstnání

  Jste-li zodpovědný lídr, je zcela přirozené, že svou funkci berete vážně a vedení pro vás může být občas emocionálně náročné. Důvodů může být mnoho: frustrace, nespokojenost nebo nedostatečné schopnosti pro daný úkol. Důležitější ale je, abyste věděli, co udělat proto, abyste se ze vší té zodpovědnosti brzy nezbláznili. Sever Smart Blogs proto připravil několik rad, které vám pomohou se postupně vrátit do zajetých kolejí, aniž byste nutně museli vystřídat zaměstnání.

  1. Vezměte si dovolenou. Klasická rada, která snad vždycky zabere. Pokud jste jen vyčerpaní z náhlého závalu úkolů, které na vás dolehly, postačí vám třeba jen prodloužený víkend. Jestliže pociťujete dlouhodobější frustraci, která hraničí se syndromem vyhoření, je dobré si sjednat delší volno, popřípadě se dohodnout na flexibilnějším pracovním úvazku. Co když ale dovolenou máte už vyčerpanou? Zkuste další rady.

  2. Naučte se něco nového. Možná, že jedním z důvodů vaší klesající pracovní energie je narůstající stereotyp z jednotvárné pracovní náplně. Čím náročnějšího koníčka si naleznete, tím spíše se vám podaří soustředit také na něco jiného a možná získáte zpět svou ztracenou kreativitu. Zapřemýšlejte nad dávnými aktivitami, kterých jste zanechali. Nebyla to škoda?

  3. Najděte si oporu. Máte-li pocit, že se vám rozskočí hlava překypující myšlenkami, které vás tíží, není nic jednoduššího, než si nalézt někoho, kdo vás vyslechne. Přátele, rodina nebo i někdo, kdo se ocitá v podobné situaci, jako jste vy a sám se potřebuje někomu svěřit. Pokud nevíte kudy kam, najděte si mentora, který vám poskytne potřebný nadhled. Neznáte nikoho, kdo si prošel podobnou situací? Vyzkoušejte některý z dostupných mentoringových programů.

  4. Postupujte po malých krůčcích. Nedělejte velké skoky a převratné změny, které by vám mohly narušit veškerý zavedený systém, který jste doposud měli. Popřemýšlejte nad situacemi, kterými nyní procházíte. Jaké jsou příčiny vašich obtíží? Pomohl by vám odborný kurz, lekce jazyků nebo změna pracovních návyků? Někdy je také důležité udělat malý krůček zpět, než můžete směle pokračovat vpřed.

  5. Sledujte své denní návyky. Spíte dobře, nebo se ráno probouzíte unavení? Jak se stravujete? Kouříte nebo jste dokonce začali? Sledujte své biologické zvyklosti a denní režim. Mnohé o vás napoví. Zvláště v sychravém podzimním počasí se můžete cítit více unavení než obvykle a snadno se nachladíte. Stanovte si jasné podmínky pro své denní zvyklosti. Začněte ráno plnohodnotnou snídaní a dejte si nějaký ten vitamín pro zdraví a energii, odpoledne si zasportujte nebo se alespoň projděte cestou z práce domů a nechoďte spát déle jako o půlnoci.

  6. Pomožte někomu jinému. Jestliže bojujete s vlastními problémy, soustředíte se více na své nitro a vlastní citové rozpoložení než na věci, které se dějí okolo vás. Najděte tedy způsob, jak se zaměřit na potřeby ostatních v práci i ve vašem okolí. Úspěšný boj s problémy druhých vás pozitivně naladí a díky tomu se i vy budeme moci lépe vypořádat s vlastními obtížemi.

  Nepřijít o rozum kvůli náročnému zaměstnání je občas obtížné a každý z nás hledá svou cestu úniku před emocionálním i fyzickým vypětím. Jaký je váš recept?

  -bn-

  Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů