5 tricks to improve your self-confidence

5 triků pro vyšší sebevědomí

Although some people are overconfident, most of us take building our self-confidence as a long way to go. The fact that you do not believe in yourself enough, however, may not be as bad as you think. There are some simple tips on how to act confidently even if you do not feel completely self-confident. Try the tips and you will see that you can make another step towards your self-confidence. Inc.com recommends:

Straighten up

A slouching posture shows at first glance that you do not believe in yourself. Therefore, work hard on sitting and standing upright. You can for instance place a colored sticker on your computer screen to remember you not to slouch.

Do not think about what others think

Other people are generally not interested in yourself as much as you think. They are mostly concerned with themselves.

Do not disparage yourself

Be careful how you are thinking about yourself and how you talk to yourself in your mind. Try to replace negative thoughts with positive ones. For example, replace "I cannot do it" with "I will try my best". Imagine how you would feel if other people talk to you so negatively as you talk to yourself.

Smile

Try to come to work with a smile and see the change. You can train smiling at any time, e.g. in your car on your way to work. It may seem strange first, but after a while you will start to smile more naturally. The people around you will certainly appreciate it and you will become more self-confident.

Do not worry about mistakes

Everyone makes mistakes sometimes. Whenever you make one, ask yourself this question: How important will this mistake be after three months? To handle mistakes gracefully, learn to laugh at them and do not repeat them next time.

-kk-

  5 triků pro vyšší sebevědomí

  I když existují lidé s přehnaným sebevědomím, pro většinu z nás je budování důvěry v sebe sama během na dlouhou trať. To, že si dostatečně nevěříme, však nemusí být tak strašné, jak si myslíme. Existuje několik jednoduchých rad, jak působit sebevědomě, i když se zatím úplně sebevědomě necítíme. Vyzkoušejte je a uvidíte, že budete ve svém sebevědomí zase o krůček dál. Server Inc.com doporučuje:

  Narovnejte se

  Shrbený člověk působí na první pohled, že si nevěří. Pracujte proto na tom, abyste seděli i stáli vzpřímeně. Můžete si například nalepit na obrazovku počítače barevný papírek, který vám to bude připomínat.

  Nemyslete na to, co si myslí druzí

  Ostatní lidé se nás většinou vůbec nezajímají tolik, jak si myslíme. Většinou se zabývají sami sebou.

  Neshazujte sami sebe

  Dávejte si pozor, jak o sobě uvažujete a jak sami k sobě mluvíte ve své mysli. Snažte se nahradit negativní myšlenky pozitivními. Můžete například vyměnit „To nedokážu“ na „Budu se snažit co nejvíce“. Představte si, jak byste se cítili, kdyby k vám tak negativně, jak mluvíte sami k sobě, mluvil někdo jiný.

  Usmívejte se

  Zkuste přijít do práce s úsměvem a uvidíte tu změnu. Úsměv si můžete trénovat kdykoli, například po cestě autem. Nejdříve vám to může přijít divné, ale po určité době se začnete více usmívat sami od sebe. Vaše okolí to rozhodně ocení a vy si pak budete hned více věřit.

  Nebojte se chyb

  Každý někdy udělá chybu. Vždy, když se vám nějaká stane, položte si otázku: Jak důležitá bude tato událost za tři měsíce? Chcete-li zvládat chyby s grácií, učte se jim zasmát a příště už neopakovat.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com