Five tips on overcoming low self-esteem

5 tipů, jak překonat nízké sebevědomí

It is not necessarily the case that only extroverted people with high self-esteem can be good managers. But it is true that low confidence represents a significant obstacle in a manager's path towards effective leadership. If you seem to have low self-esteem, here are five tips on how to solve this situation.

Focus on your objective strengths

Psychcentral.com states that when evaluating yourself, you should focus on your objective strengths. What are you genuinely good at and what do people around you also praise you for? Further develop these traits and skills.

Accept the fact you are not perfect

Nobody is perfect. Not even you. And if you know about your weaknesses, you should at least be glad you are aware of them. Don't be too harsh on yourself; accept the fact you are less than perfect in certain aspects and, if possible, stop worrying about these.

Work on your emotional intelligence

Focus on your emotions and coping mechanisms. If you suffer from low self-confidence, anxiety or nervousness, be aware of when such feelings arise, what triggers them, and how you could better cope with them.

Focus on others, not on yourself

Take your attention away from yourself and how you come across, and instead focus on the people around you with whom you are communicating. Listen to them properly, try to understand them, and note their behaviour and what their body language tells you.

Do not compare yourself with anybody

Each one of us has different genes, plans, and past history. Comparing yourself with people around you will not help you in any way. Moreover, you can never be sure whether what others present to you shows what they are really like and what their skills are.

 

-mm-

  5 tipů, jak překonat nízké sebevědomí

  Nemusí nutně platit, že dobrými vedoucími mohou být pouze extrovertní lidé s vysokým sebevědomím. Je ale pravda, že nízké sebevědomí představujte u manažerů významnou překážku při snaze dosáhnout efektivního leadershipu. Pokud vám připadá, že máte nízké sebevědomí, zde je pět tipů, jak tuto situaci překonat.

  Zaměřte se na své objektivně silné stránky

  Webová stránka Psychcentral.com radí soustředit se při hodnocení sebe sama na své objektivně silné stránky. Co vám skutečně jde, v čem jste dobří a za co vás chválí i vaše okolí? Tyto své vlastnosti a schopnost dále rozvíjejte.

  Přijměte, že nejste dokonalí

  Nikdo není dokonalý. Ani vy. A pokud o sobě víte, že máte nějaké slabé stránky, můžete být alespoň rádi, že si to uvědomujete. Nebuďte na sebe příliš přísní, smiřte se s tím, že v některých věcech dokonalí nejste, a pokud možno se tím přestaňte trápit.

  Zvyšte svoji emoční inteligenci

  Zaměřte se na své emoce a na jejich zvládání. Jestliže trpíte nejistotou, úzkostmi nebo nízkým sebevědomím, uvědomte si, kdy u vás tyto pocity vznikají, co je spouští a jak byste s nimi mohli lépe pracovat.

  Soustřeďte se na ostatní, nikoliv na sebe

  Odveďte pozornost od sebe a od toho, jak působíte, a zaměřte ji na lidi, kteří jsou kolem vás a se kterými komunikujete. Skutečně jim naslouchejte, snažte se jim porozumět a vnímejte, jak se chovají a co vám říká jejich řeč těla.

  S nikým se neporovnávejte

  Každý má jiné genetické predispozice, jiné plány a jinou minulost. Porovnávat se s lidmi ve vašem okolí ničemu nepomůže. Navíc nikdy nemůžete mít jistotu, že to, jak se vám ostatní prezentují, skutečně odráží to, jací jsou a co umí.

   

  -mm-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central