4 ways how to lead employees who are more experienced than you

4 způsoby, jak vést zaměstnance, kteří jsou zkušenější než vy

You have surly met an experienced professional team led by a young manager who certainly could not have so much experience as his subordinates. It is quite possible that the manager is you. The Daily Muse website tells you how to behave in the situation when your employees know more than you.

1. Honesty above all

Do not give uncertain answers to your subordinates' questions just because you feel obligated to know everything as a manager. Rather admit that you are not sure and offer to find information even if you it takes you a few hours. You will get your employees' respect. Admitting that you don't know something is annoying, but giving wrong information is worse.

2. Learn from others

Everyone has passed his first day in a new company and was forced to orientate in the company’s processes and the work of others. Spend a few days acclimatizing in the new workplace and sit with everyone in the team for a while to find out more about his work and responsibilities.

3. Let others evaluate you

Your subordinates in the team have experienced many process changes during the years of practice in the company. They have seen what works and where the deficits are. You, as a manager, are looking for ways to streamline processes and bring new ideas to the business. Why should you, therefore, repeat something that someone has already tried before? Ask your team for feedback and find an innovative solution together.

4. Give recognition

The skills and experience of everyone in your team are valuable for the functioning of the company's processes. So let your ego behind and appreciate the contribution of each employee. This will bring you their respect and create a good relationship.

-bn-

  4 způsoby, jak vést zaměstnance, kteří jsou zkušenější než vy

  Určitě jste se někdy setkali se zkušeným profesionálním týmem vedeným mladým manažerem, který jistě nemohl mít natolik zkušeností jako jeho podřízení. Je zcela možné, že tím manažerem jste právě vy. Jak se chovat v  situaci, kdy vaši zaměstnanci vědí více než vy, napoví server The Daily Muse.

  1. Upřímnost nade vše

  Nesnažte se svému podřízenému podat nejistou odpověď na otázku, jen proto, že se cítíte být povinni znát jako manažer vše. Raději přiznejte, že si nejste jisti a nabídněte, že informace zjistíte, i kdyby vám to mělo zabrat několik hodin. Získáte si respekt zaměstnanců. Přiznat neznalost je nepříjemné, mnohem horší však je podávat mylné informace.

  2. Přiučte se od ostatních

  Každý měl ve firmě svůj první den a byl nucen se zorientovat v procesech společnosti i práci ostatních. Věnujte několik málo dní aklimatizaci v novém prostředí a poseďte chvíli s každým v týmu, abyste zjistili více o jeho práci a zodpovědnosti.

  3. Nechte se ohodnotit

  Vaši podřízení v týmu zažili za léta praxe ve firmě už mnoho změn procesů. Viděli, co funguje a naopak, kde jsou nedostatky. Vy jako manažer hledáte způsoby, jak tyto procesy opět zefektivnit a přinést nové nápady do podnikání. Proč tedy opakovat něco, co už se snažil někdo před vámi? Požádejte o zpětnou vazbu svůj tým a nalezněte inovativní řešení společně.

  4. Projevte uznání

  Schopnosti a zkušenosti každého z týmu jsou cenné pro fungování firemních procesů. Nechte tedy své ego doma a oceňte přínos každého zaměstnance. Získáte tak jejich respekt a vytvoříte si dobré vztahy.

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst