Four tips on motivating subordinates to study

4 tipy, jak své podřízené motivovat k tomu, aby se vzdělávali

Sooner or later, people who do not educate themselves will miss the boat. This is true on both an individual and team level. As a manager, you should always try to motivate subordinates to keep learning, be inquisitive and push themselves. But how to achieve this in practice?

These tips were published by Entrepreneur.com.

Lead by example

It is simple: no matter how hard you try to explain the benefits of education to your subordinates, if you do not educate yourself, you can hardly expect others to do so. So as a first step, you need to start with yourself and set an example in this regard.

Offer a training programme linked to the day-to-day practice of your employees

In terms of education and motivation, there is nothing worse than learning something you know you will never use. So one of the basic lessons to learn here is that the training and courses offered should always be related to the actual practice of the workers concerned.

Establish a clear and structured training plan with each subordinate

Every employee in your team should have their own development and training plan, which is tailored to them and reflects their personal needs and preferences as well as the company's priorities and requirements.

Reward workers who take courses

Last but not least, in order to motivate employees to learn you need to reward learning. For example, education, certification, or completion of certain courses can be linked to a pay rise or career advancement opportunity. Similarly, never underestimate the power of public praise for someone who has, for example, completed some complex training.

 


-mm-

  4 tipy, jak své podřízené motivovat k tomu, aby se vzdělávali

  Kdo se nevzdělává, tomu dříve či později ujede vlak. To platí na individuální i týmové úrovni. Jako manažer byste se měli vždycky snažit motivovat své podřízené k tomu, aby se neustále vzdělávali, aby byli zvídaví a aby se posouvali. Jak se však taková věc dělá v praxi?

  Tyto tipy uveřejnil web Entrepreneur.com.

  Jděte příkladem

  Je to jednoduché. Ať se budete snažit svým podřízeným vysvětlovat přínosy vzdělávání sebevíc, pokud vy sami se vzdělávat nebudete, těžko to můžete čekat od nich. Jako první krok je tedy nutné začít u sebe a jít ohledně vzdělávání ostatním příkladem.

  Nabídněte vzdělávací program, který bude navázaný na každodenní praxi pracovníků

  Z hlediska vzdělávání a motivace není nic horšího, než učit se něco, o čem víte, že nikdy nevyužijete. Jeden ze základních poznatků ohledně motivace ke vzdělávání tak je, že nabízená školení a kurzy by se měly vždy týkat reálné praxe dotyčných pracovníků.

  Sestavte si s každým podřízeným jasný a strukturovaný vzdělávací plán

  Každý pracovník ve vašem týmu by měl mít sestavený vlastní plán rozvoje a vzdělávání. Takový, který je mu ušitý na míru a reflektuje jak jeho osobní potřeby a preference, tak i priority a požadavky firmy.

  Odměňujte pracovníky, kteří se vzdělávají

  V neposlední řadě je nutné motivovat pracovníky ke vzdělávání tím, že budete vzdělávání oceňovat. Vzdělání, certifikace nebo absolvování určitých kurzů může být třeba navázáno na zvýšení platu nebo na možnost kariérního růstu. Stejně tak nepodceňujte sílu veřejné pochvaly někoho, kdo třeba absolvoval nějaké složité školení.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com