4 topics that have to be discussed at work

4 témata, o kterých v práci prostě musíte mluvit

If you are a leader who manages to communicate with your employees at least six hours a week, your effort will bear fruits in form of increased levels of motivation, engagement and higher number of innovative proposals from them. When you interact with your subordinates on a regular basis, you will not only be better informed about the ordinary problems that occur every day, but you will also be able to know who is working hard and who is under-performing. What areas should you be most interested in? The entrepreneur.com website has the following advice.

1. Motivation

Increased communication can tell you something about your employees' intrinsic motivators and also reveal the factors that actually undermine their motivation. Ask them in a natural way when they felt motivated and demotivated. In the beginning, the answers you get may sound a little bit superficial, but as they get used to it, they will share their feelings with you frankly. It is important to take action based on your findings. If you can’t do anything about a particular problem, admit it.

2. Goals and ambitions
Show your employees that you care and ask them about what they are want to improve. When workers learn new things they are much more engaged than when there are no new challenges for them. The next step is for you to take advantage of their efforts in improvement and to support them when necessary. Constant growth is what you want to achieve.

3. Discover sources of frustration

Ask them which roadblocks annoyed them the most in the past month. Were there any breakdowns that also made work difficult? You can be sure that you will get amazing improvement ideas.

4. Wins wins wins

What were your subordinates greatest achievements? What made them happy? Ask for their opinions on what their key wins were, because nothing is worse than a boss who ignores your successes.

-jk-

  4 témata, o kterých v práci prostě musíte mluvit

  Pokud jako manažer věnujete rozhovorům se svými podřízenými aspoň šest hodin týdně, bude toto úsilí odměněno tím, že váš tým bude více motivován, bude mít pocit zapojení do firemního života a také bude přicházet s větším množstvím inovativních nápadů. Když se svými podřízenými mluvíte pravidelně, nebudete navíc jen dobře informováni o každodenních problémech, se kterými se vaše oddělení nebo firma potýká, ale také daleko lépe poznáte, kdo tyto problémy umí lépe řešit. Jinými slovy, kdo je pilný a kdo je líný. A která témata by se v těchto rozhovorech měla objevit? Následující doporučuje web entrepreneur.com.

  1. Motivace

  Můžete se dozvědět mnohé o nejvlastnějších motivátorech svých zaměstnanců, které budou velmi dobře fungovat pro motivaci celého týmu. Také můžete odhalit, co naopak výkon vašeho týmu snižuje. Zpočátku mohou odpovědi, které dostanete, znít trochu povrchně. Ale jak si vaši podřízení budou na rozhovory o tomto tématu zvykat, budou jejich odpovědi stále upřímnější, a tak i přínosnější. Důležité je to, aby vaši podřízení viděli, že s vámi své názory nesdílejí nadarmo. Pokud něco nemůžete nijak ovlivnit, přiznejte to.

  2. Cíle a ambice

  Ukažte všem z vašemu týmu, že vám záleží na tom, kam směřují a v čem se chtějí zlepšit. Když se lidé v práci učí něco nového, jsou do své práce mnohem více zapáleni, než když jim není nabízena žádná pořádná výzva. Další krok poté je jejich úsilí podpořit tam, kde je potřeba. Cílem je trvalý růst a stálé zlepšování se.

  3. Poznejte zdroje frustrace

  Zeptejte se, co jsou ty nejotravnější překážky, se kterými se v posledním měsíci museli potýkat. Možná zde byly i nějaké závady, které práci také značně ztížily. Můžete si být jisti, že dostanete mnoho zajímavých námětů na zlepšení pracovních podmínek a procesů.

  4. Úspěchy, úspěchy, úspěchy

  Jaké byly ty největší úspěchy vašich zaměstnanců? Z čeho měli radost? Zeptejte se jich, co se podle nich dá pokládat za klíčové úspěchy v posledním měsíci. Nic totiž není horšího než šéf, který ignoruje dobrou práci svých podřízených.

  -jk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele