Four mistakes managers make when trying to improve the results of their team

4 chyby, které dělají manažeři při snaze vylepšit výsledky svého týmu

Do you want your team to be more effective and productive? Make fewer mistakes, be innovative and have the best possible results overall? Then you should avoid the four most common mistakes made by managers who are trying to motivate their team and improve its results.

These mistakes were published by Forbes.

Mistake no. 1: Wanting subordinates to obey rules you yourself break

A good manager who wants to serve as an inspiration to subordinates must not preach water and drink wine.

Serve as an example to others. You yourself must stick to the principles you require and would like to see others follow. If you want something from your team but do not actually adhere to your own advice, your demands are doomed to failure.

Mistake no. 2: Punishment for mistakes

If you punish employees for their mistakes, they will not be innovative; rather, they will stick to their comfort zone and not develop further.

Create a safe and positive environment by praising effort and hard work and supporting employees' initiatives to try new things and procedures. This of course means you should not punish them for mistakes and failures: on the contrary, you should teach them to learn from their mistakes and welcome minor failures as opportunities for growth.

Mistake no. 3: Micromanagement

A micromanager is someone who manages every single detail of the work of their subordinates and dictates what exactly they should be doing.

Give your employees a certain room to do things on their own. Nobody likes it if their boss is constantly behind their back, watching their every step. Even if you think your attempts to help employees at all times are positive, you must give them the chance to do things on their own.

Mistake no. 4: Unjust rewards and lack of transparency

Non-transparent management, behind-the-scenes agreements or unjust rewarding of individual employees: all this will only alienate your team.

Be fair, do not give anyone special privileges, appreciate hard work and good effort. This applies to financial rewards as well. If you do not reward hard-working employees in a sufficient and fair manner, they will soon lose motivation.

 

-mm-

  4 chyby, které dělají manažeři při snaze vylepšit výsledky svého týmu

  Chcete, aby váš tým byl efektivnější a produktivnější? Aby vykazoval méně chybovosti, byl inovativnější a dosahoval celkově lepších výsledků? Pak se musíte vyvarovat čtyř nejčastějších chyb, které dělají manažeři, kteří se snaží motivovat svůj tým a vylepšit jeho výsledky.

  Tyto chyby přinesl server Forbes.

  Chyba č. 1: Chtít po zaměstnancích dodržování pravidel, která sami nedodržujete

  Dobrý manažer, který chce inspirovat své podřízené, nemůže kázat vodu a pít víno.

  Nedělejte tuto chybu a buďte příkladem pro ostatní. Principy, které po ostatních požadujete a které byste u nich chtěli vidět, musíte především dodržovat vy. Jestliže budete po ostatních něco chtít, ale sami se svými radami nebudete řídit, nemají vaše požadavky šanci na úspěch.

  Chyba č. 2: Trestání za chyby

  Pokud budete podřízené za chyby trestat, nikdy nebudou inovativní, budou se držet ve své komfortní zóně a nebudou se posouvat dál.

  Vytvořte bezpečné a pozitivní pracovní prostředí tím, že budete oceňovat snahu a tvrdou práci zaměstnanců a že je budete podporovat v jejich iniciativě zkoušet nové věci a postupy. To samozřejmě znamená, že je nebudete trestat i za chyby nebo nevydařené kroky. Naopak, naučte je poučovat se z chyb a vítat drobná pochybení jako příležitost k osobnímu růstu.

  Chyba č. 3: Mikro-management

  Mikro-manažer je někdo, kdo hlídá každý drobný detail práce svých podřízených a diktuje jim, co mají přesně dělat.

  Dejte svým pracovníkům určitý prostor dělat věci po svém. Nikdo nemá rád, když mu neustále nadřízený stojí za zády a kontroluje jeho každý krok. I když to možná se snahou řídit zaměstnance i v drobných úkonech myslíte dobře, musíte jim dát možnost dělat si věci podle sebe.

  Chyba č. 4: Nespravedlivé odměňování pracovníků a netransparentní jednání

  Netransparentní a zákulisní jednání, protekce některých podřízených nebo nespravedlivé odměňování jednotlivých pracovníků. To vše povede k tomu, že se svůj tým nakonec znepřátelíte.

  Buďte spravedliví, nikomu nenadržujte a oceňujte skutečně dobře a tvrdě odvedenou práci. To se týká i finančního hodnocení. Pokud nebudete motivované a dobře pracující zaměstnance dostatečně a spravedlivě odměňovat, velmi brzy svoji motivaci ztratí.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com