3 tips on how to effectively manage multiple projects at once

3 tipy, jak efektivně řídit více projektů současně

Managing several projects at the same time can be tough. On the other hand, this experience can help you develop many new abilities and improve your existing skills. The Project Management Hut has prepared some tips on how to handle this situation effectively.

1. Keep the projects separate

Never mix different projects. Individual particulars and details can easily blend together. This is also true if you would like to use one team for multiple projects.

2. Determine your priorities

Tight deadlines are the same for all projects. Therefore, you have to clearly identify priorities and resolve issues in the correct order. Keep an eye on all due dates for all the projects and decide objectively which tasks are urgent.

3. Organize your diary

If you fail to manage your own time, you run the risk of individual tasks becoming more and more urgent until you eventually lose track completely. Organize your time far in advance.

Finally, smooth project management is impossible without excellent teamwork as well as colleagues who hold the team together and facilitate your work.

-bn-

  3 tipy, jak efektivně řídit více projektů současně

  Věnovat se několika projektům současně může být tvrdý oříšek. Na druhou stranu vám však tato zkušenost může přinést mnoho nového a zlepšit vaše dovednosti. The Project Management Hut připravil několik rad, jak tuto situaci efektivně zvládnout.

  1. Řešte projekty odděleně

  Nikdy nemíchejte různé projekty. Individuální náležitosti a detaily vám pak snadno splynou dohromady. To platí i v případě, že byste rádi použili jeden tým pro více projektů.

  2. Určete si priority

  Těžko budou termíny všech projektů stejné. Musíte si proto dobře určit priority a řešit problémy ve správném pořadí. Sledujte souhrnně termíny všech projektů dohromady a objektivně se rozhodněte, které úkoly jsou urgentní.

  3. Udělejte si pořádek v diáři

  Pokud selžete v řízení vlastního času, riskujete, že se jednotlivé úkoly stanou stále naléhavějšími a vy postupně ztratíte přehled úplně. Organizujte si proto svůj čas daleko dopředu.

  Bezproblémové řízení projektů není nakonec možné bez skvěle odvedené týmové práce a kolegů, kteří drží tým pohromadě a ulehčují vám tak práci.

  -bn-

  Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení