15 questions to help you move forward

15 otázek, které vám pomohou posunout se dál

During some work weeks you excel and your enthusiasm stimulates your performance and adds energy to work. Your mastery is reflected in the perfection of all your important meetings and presentations. You feel that nothing and no one could stop you in your enthusiasm and achievements. But then there are weeks when frankly you hate your job or the projects you are working on.

Try to think like a top athlete whose performance depends on his ability to a set and keep a schedule, and analysing his previous performance. Taking time to analyse past experiences and situations because it will help you realize the potential areas for improvement.

It does not matter whether you are having a good or a bad week, try spending 15 minutes a week answering these questions prepared by The Daily Muse website. You can then advance your career or your entrepreneurial vision and spirit further.

1. What activity of the whole week was the most fun?

2. How many such fun working moments did you experienced?

3. Were you frustrated?

4. How would you define your contribution to your team, customers and other people with whom you have been in contact with?

5. Does your impact on others meet your expectations?

6. If not, what could help you improve it?

7. Have you faced any challenges this week?

8. What has been the most interesting or the biggest challenge?

9. Which activity was boring?

10. Did you have some internal doubts?

11. How confidence did you feel?

12. Did you believe in what you achieved at work?

13. In what were you most successful?

14. What was most distracting?

15. How can you prevent improvement in the future?

The business coach Laura Garnett recommends to practice this mental exercise at the end of each week. Even doing it monthly can have a strong impact and help you understand the causes of failures as well as successes, thus preparing you for the next season.

-bn-

  15 otázek, které vám pomohou posunout se dál

  Některý pracovní týden excelujete a váš pracovní výkon povzbuzuje váš entuziasmus a energii pro další práci. Důležitá jednání a prezentace jste zvládli na jedničku a cítíte se, že neexistuje nic a nikdo, co by vás ve vašem nadšení a úspěších zastavilo. Pak jsou tu ale týdny, kdy svou práci nebo projekty, na kterých pracujete, upřímně nenávidíte.

  Zkuste si představit vrcholového sportovce, jehož výkon se odvíjí mimo jiné od toho, jak zodpovědně dodržuje nastavený plán a dokáže analyzovat své předcházející výsledky. Analýza minulých zkušeností a situací vám pomůže uvědomit si možná zlepšení a rezervy.

  Nezáleží na tom, jaký týden máte – špatný nebo dobrý. Zkuste věnovat 15 minut týdně zodpovězením následujících otázek, které připravil server The Daily Muse, a posuňte tak svou kariéru nebo vlastní podnikatelskou vizi a ducha zase o kus dál.

  1. Jaká aktivita z celého týdne byla nejzábavnější?

  2. Kolik takových zábavných pracovních momentů jste zažili?

  3. Byli jste frustrovaní?

  4. Jak byste definovali váš přínos ostatním v týmu, zákazníkům a dalším osobám, s nimiž jste byli v kontaktu?

  5. Odpovídá váš vliv na ostatní vaším představám?

  6. Pokud ne, co by mohlo napomoci to změnit?

  7. Čelili jste tento týden nějaké výzvě?

  8. Jaká byla největší nebo nejzajímavější výzva?

  9. Která činnost vás vyloženě nudila?

  10. Měli jste o sobě nějaké vnitřní pochybnosti?

  11. Kolik sebedůvěry jste své osobě dopřáli?

  12. Dokázali jste sami sebe povzbudit v pracovním nasazení?

  13. Co se vám nejvíce podařilo?

  14. Co vás nejvíce rozptylovalo?

  15. Jak tomu můžete zabránit/vylepšit do budoucna?

  Business koučka Laura Garnett doporučuje toto mentální cvičení praktikovat ke konci každého týdne. Každopádně i v případě měsíčního opakování mohou mít výsledky vážný dopad a pomohou vám rozklíčovat příčiny možných neúspěchů ale i úspěchů a připravit se tak na další období.

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst