10 tasks you should never postpone

10 úkolů, které se neodkládají

It is often said that it's best to sleep on difficult tasks; however, other advice is "never put off until tomorrow what you can do today". So what to do immediately and what to postpone? Postponing the right things can substantially increase productivity; if, however, you postpone something just to avoid it, it will likely backfire on you one day and you will have more problems than if you had acted immediately. So let's clarify what should be done without delay. Ten tasks you should never put off were summed up on his popular blog by Craig Jarrow alias Time Management Ninja.

1. Tasks you might otherwise forget. Do not postpone anything you might forget about once it is out of sight.

2. Tasks that can be solved quickly. Everything that takes only a few minutes and would take you longer if you had to return to it later.

3. Security risks. Everything that could endanger yourself or anyone else.

4. Tasks to be fulfilled today. Focus on everything you have to finish today as soon as possible from the start of the day.

5. Unique opportunities. Do not postpone tasks only to lose an opportunity that does not come every day.

6. Promises. Everything you promise to others should have the highest priority. If you cannot meet your promises, rather do not promise anything.

7. Tasks that would become more difficult. Some unresolved tasks might create other obligations you will have to deal with at a later date.

8. Tasks you will never work on. If you know in advance that you will not engage in a task at all, do not postpone it. Reject it or delete from your list.

9. Tasks with an approaching deadline. Clear priorities.

10. Tasks with serious financial consequences. These include all the tasks for the non-completion of which you face a fine or other financial penalty.

-kk-

  10 úkolů, které se neodkládají

  Říká se, že ráno je moudřejší večera. Stejně tak se ale říká: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.“ Co tedy udělat hned a co odložit? Odkládáním správných věcí můžeme výrazně zvýšit svou produktivitu. Pokud však něco odkládáme jen proto, že se tomu chceme vyhnout, jednoho dne se nám to s největší pravděpodobností vymstí. Budeme s tím mít víc problémů, než kdybychom to vyřešili okamžitě. Pojďme si tedy ujasnit, co řešit bez odkladů. Deset úkolů, které byste neměli nikdy odkládat, shrnul na svém populárním blogu Craig Jarrow alias Time Management Ninja.

  1. Úkoly, na které byste jinak zapomněli. Neodkládejte nic, na co zapomenete, jakmile vám to zmizí z očí.

  2. Úkoly, které můžete vyřešit rychle. Vše, co trvá jen několik minut a zbytečně byste se k tomu museli vracet.

  3. Bezpečnostní rizika. Vše, co by mohlo ohrozit vás nebo kohokoli jiného.

  4. Úkoly, které mají být splněny dnes. Vše, co je třeba udělat ještě dnes, dělejte co nejdříve od začátku pracovního dne.

  5. Jedinečné příležitosti. Nedokládejte úkoly, jejichž odložení vás připraví o příležitost, která nepřichází každý den.

  6. Sliby. Vše, co slíbíte druhým, by mělo mít nejvyšší prioritu. Pokud to nedokážete splnit, raději nic neslibujte.

  7. Úkol, které budou později náročnější. Nevyřešené úkoly na sebe mohou nabalovat další povinnosti, které pak budete muset řešit navíc.

  8. Úkoly, které nebudete nikdy plnit. Pokud předem víte, že danému úkolu se nebudete věnovat vůbec, neodkládejte jej. Rovnou jej odmítněte nebo vymažte se svého seznamu.

  9. Úkoly s blížícím se termínem dokončení. Jasné priority.

  10. Úkoly s vážnými finančními důsledky. Sem patří vše, za co vám hrozí pokuta či jiný finanční postih, pokud to nevyřešíte včas.

  -kk-

  Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času