10 situations where you should be silent

10 situací, kdy je nejlepší mlčet

Why didn't I stay quiet? Most leaders are familiar with this question, especially the extroverted ones who tend to talk and think at the same time. Talking is the most important part of information processing for them and therefore they often forget how important it is to keep quiet and listen to others.

If you struggle with recognizing when to speak and when to stay quiet, with a little help from bizjournals.com,we have prepared a summary of typical situations when you have better stop talking and start listening. Try to imagine your own work-related experience with each of the situations.

1. Emotionally charged situations in which the other party needs to know that you listen.

2. When you come in the middle of a conversation.

3. When you are not sure whether your comment might offend.

4. When you feel that you have to solve someone else's problem.

5. When you do not know the answer or you can't answer the question.

6. When you think that your current idea is the best idea of all time.

7. When you ask somebody a question.

8. When you tend to jump to conclusions too quickly without having enough information.

9. When someone from your work calls you while you are at a party drinking alcohol.

10. When you are upset and angry.

-kk-

  10 situací, kdy je nejlepší mlčet

  Proč jsem raději nemlčel? Tuto otázku zná velmi důvěrně většina lídrů, zejména ti extrovertní. Pro extroverta je totiž typické, že mluví a přemýšlí zároveň. Mluvení je pro něj důležitou součástí zpracovávání informací, a proto často zapomíná, jak důležité je zmlknout a poslouchat druhé.

  Pokud i vy bojujete s tím, jak poznat, kdy ještě mluvit a kdy už mlčet, spolu se serverem bizjournals.com jsme pro vás připravili souhrn typických situací, v nichž se vyplatí nemluvit a naslouchat. Zkuste si za každou z nich vybavit nějakou příhodu ze své praxe.

  1. Emočně vypjaté situace, v nichž druhá strana potřebuje vidět, že jí nasloucháte.

  2. Když přijdete uprostřed konverzace.

  3. Když si nejste jisti, zda by váš komentář mohl urazit.

  4. Když máte pocit, že musíte vyřešit problém někoho jiného.

  5. Když neznáte odpověď nebo nemůžete odpovědět na otázku.

  6. Když si myslíte, že váš momentální nápad je nejlepší nápad všech dob.

  7. Když položíte otázku.

  8. Když máte tendenci činit příliš rychlé závěry bez dostatečného množství informací.

  9. Když vám telefonuje někdo z práce, zatímco jste na večírku a pijete alkohol.

  10. Když jste rozčílení a naštvaní.

  -kk-

  Zdroj: The Business Journals - novinky z oblasti podnikání a obchodu z jednotlivých regionů USA