10 effective things to do if you have 15 minutes to spare

10 efektivních věcí, co můžete udělat, když máte 15 minut navíc

Organisation of work and time management are necessary in effective and productive work. If you happen to have 15 minutes to spare, it might seem like too little time to start any big task, which is why many people tend towards procrastination, surfing the Internet or browsing social networks. But this article shows how even 15 minutes can be used in an effective and meaningful way and offers 10 tips on what can be done during such a free period.

Revision of the schedule for the next day

According to Zen Business, this short time period is ideal for revising, checking, preparing or possibly adjusting your plan for the upcoming working (or non-working) day.

Cleaning your working space

It may be a long time since you last tidied your desk. Dispose of your old post-its, organise your tools, clean out your desk drawers and tidy up the desk as a whole.

Stretching

How long have you been sitting in one position? Use the free time to stretch your arms, neck, legs, back and shoulders.

Breathing exercises

15 minutes is ideal for a quick breathing exercise. Close your eyes and breathe calmly. Inhale for four seconds and exhale for eight.

Checking the ergonomy of your workspace

Make sure that your computer screen is at the correct height, you are sitting straight, your back is supported and your wrists are higher than your elbows when typing.

Education

Spend your extra 15 minutes on education. You could read a blog post about self-development or management.

Getting in touch with an old friend or a business partner

During your free time, you could call an old friend or get in touch with a business partner you have not talked to for a long time, and you can chat to them in an informal and non-binding way.

Quick chat with a team member

Invite one of your subordinates for a coffee and talk to them informally about what they are dealing with in their work or personal life.

Going for a walk

People these days do not get the amount of sunlight they should. Consider going for a quick walk outside.

Software upgrade

Upgrade your software, restart your computer and upgrade the contact list in your phone.

 

-mm-

  10 efektivních věcí, co můžete udělat, když máte 15 minut navíc

  Organizace práce a time management jsou základními předpoklady k efektivní a produktivní práci. Když se vám stane, že máte 15 minut navíc, může se to zdát jako moc krátká doba na to začínat nějaký významný pracovní úkol a mnoho lidí tak v této krátké době sklouzne k prokrastinaci, surfování na internetu nebo projíždění sociálních sítích. V tomto článku vám ale ukážeme, že i 15 minut lze využít efektivně a smysluplně, a přineseme vám 10 tipů, co lze během 15 minut volného času navíc stihnout.

  Revize časového plánu na další den

  Podle Zen Business je tato krátká doba ideální k revizi, kontrole, přípravě a případné úpravě vašeho plánu na následující pracovní (nebo i nepracovní) den.

  Úklid pracovního prostoru

  Možná už je to delší dobu, co jste si uklízeli na vašem pracovním stole. Vyhoďte staré poznámky, seřaďte si pomůcky, vyčistěte si šuplíky a ukliďte si celý stůl.

  Protažení

  Jak dlouho už sedíte v jedné poloze? Využijte volného času a protáhněte si ruce, krk, nohy, záda a ramena.

  Dechové cvičení

  15 minut je ideální čas na rychlé dechové cvičení. Zavřete oči a v klidu dýchejte. 4 vteřiny nádech, 8 vteřin výdech.

  Kontrola ergonomického nastavení pracovního místa

  Ujistěte se, že máte správně vysoko nastavenou obrazovku, že sedíte rovně, že máte podpěru zad a že máte při psaní na počítači zápěstí výše než lokty.

  Vzdělávání

  Věnujte svých extra 15 minut vzdělávání. Přečtěte si třeba příspěvek na blogu o seberozvoji nebo managementu.

  Kontakt se starým známým nebo obchodním partnerem

  Během této volné doby můžete zavolat starému kamarádovi nebo se spojit s obchodním partnerem, se kterým jste dlouho nemluvili, a nezávazně a neformálně si s ním pohovořit.

  Rychlá debata s podřízeným

  Pozvěte podřízeného na kávu a neformálně s ním proberte, co zrovna řeší ve svém profesním nebo osobním životě.

  Procházka

  Lidem v dnešní době se nedostává ani zdaleka tolik přímého slunečního světla, kolik by se jim dostávat mělo. Zvažte, jestli nezajít ven na rychlou procházku.

  Upgrade softwaru

  Aktualizujte svůj software, restartujte počítač nebo si aktualizujte kontakty ve vašem telefonu.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How