Trending ChatGPT: how managers can use AI to their advantage

Trend jménem ChatGPT: Jak mohou manažeři využít umělou inteligenci ve svůj prospěch?

Artificial intelligence, and especially ChatGPT, is currently a topic of wide discussion in academic and popular science texts, as well as in everyday human conversations. Some people are sceptical about AI; others see it as an opportunity. Almost everyone is thinking about how to use it to their advantage. Let's take a look at how ChatGPT might be utilised by team managers and how it can help make their jobs easier.

These tips were published by Forbes.

Gaining an overview of industry news or technical aspects of a project

ChatGPT allows users to conduct relatively high-quality research even within narrowly focused industries. Regardless of what you and your team are working on, you can use AI to find out about new developments in the field or specifics of the project in question.

Planning of shifts, work or capacity

Capacity planning is often a time-consuming activity that many managers have to do manually. Whether it be shift planning, solving capacity problems or fair distribution of work, ChatGPT allows managers to find the best possible solution once the requirements are specified.

Automation

In addition to capacity planning, a variety of other tasks can also be automated with the help of AI. Whether it is creating e-mail templates, replying to clients' messages, preparing manuals, summarising long texts or finding differences between the old and new versions of a text, ChatGPT can help reduce the time required to a minimum.

Staff training

Have you ever thought you could use AI to train your staff? You can set up certain parameters for ChatGPT and then have it play, for example, the role of an angry customer with whom employees can communicate to practise their customer service skills.

Inspiration

ChatGPT can serve as a good springboard for a variety of ideas. As a way to gain inspiration, you can have ChatGPT brainstorm suggestions for team-building activities, a funny birthday card for a subordinate, or an approach to adopt in an e-mail when, say, giving employees some unpleasant news.


-mm-

  Trend jménem ChatGPT: Jak mohou manažeři využít umělou inteligenci ve svůj prospěch?

  Umělá inteligence v čele s dialogovým nástrojem ChatGPT je aktuálně hojně skloňována jak v odborných a populárně-naučných textech, tak i v každodenních konverzacích lidí. Někteří jsou vůči AI („artificial intelligence“, tedy umělé inteligenci) skeptičtí, jiní v ní vidí příležitost. A téměř každý přemýšlí, jak ji využít ve svůj prospěch. Pojďme se tedy podívat na to, jak mohou ChatGPT využít týmoví manažeři a jak si pomocí tohoto nástroje mohou ulehčit práci.

  Tyto tipy přinesl Forbes.

  Získávání přehledu o novinkách z oboru nebo technických aspektech určitého projektu

  ChatGPT uživatelům umožňuje poměrně kvalitní rešerši, a to i v rámci úzce zaměřených oborů. Nehledě na to, čemu se vy a váš tým věnujete, můžete pomocí umělé inteligence zjišťovat informace o novinkách v daném oboru nebo o specifikách projektu, kterému se budete jako tým věnovat.

  Plánování směn, práce nebo kapacit

  Plánování kapacit je často náročná aktivita, kterou mnozí manažeři musí dělat manuálně a která zabere spoustu času. Ať už se jedná o plánování směn, řešení problémů s kapacitami nebo spravedlivého rozdělení práce, ChatGPT manažerům umožňuje po zadání požadavků najít to možná nejlepší řešení.

  Automatizace

  Kromě plánování kapacit je možné s pomocí umělé inteligence automatizovat celou řadu úkonů. Ať už se jedná o vytváření e-mailových šablon, odpovídání na zprávy klientů, přípravu manuálů, sumarizování dlouhých textů nebo hledání rozdílů mezi starou a novou verzí nějakého textu, ChatGPT vám pomůže zkrátit dobu potřebnou k těmto úkonům na minimum.

  Školení pracovníků

  Napadlo vás někdy, že umělou inteligenci můžete využít ke školení pracovníků? Chatu totiž můžete zadat určité parametry a pak jej nechat například „hrát“ naštvaného zákazníka nebo jinou roli, se kterou si pak zaměstnanci mohou psát a pilovat své dovednosti v zákaznickém servisu.

  Inspirace

  ChatGPT může sloužit jako dobrý odrazový můstek pro celou řadu nápadů. Pro inspiraci můžete tomuto chatu zadat, aby vám formou brainstormingu dal návrhy na team-buildingové aktivity, na vtipné přání podřízenému k narozeninám nebo na argumentaci, kterou chcete použít v e-mailu, kterým třeba pracovníkům oznamujete nějakou nepříjemnou zprávu.  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com