Useful online tools - for free

Online nástroje, které vám zadarmo usnadní práci

Running a business doesn’t require heavy investment into software solutions. The basic needs of every small firm can be met by utilizing free tools which are abundant on the Internet. Look at the list of some of the most useful free tools. The businessknowhow.com website says that your work can be more efficient when you use some of the online services mentioned below.

Tools for project management

Trello – This can help every freelancer and business professional. It is possible to collaborate on projects or manage them.

Zoho – Another tool for managing projects. It is possible to integrate this tool with Google Apps, enabling you to use two free tools together. Everything you can do in Google Docs or Microsoft Word can also be done in Zoho. You can even hold online meetings with Zoho, because it is also a web conferencing tool.

File storage Tools

Google Drive – You can use 15 GB of space for free.

Dropbox – It is an extremely popular service for online file storage. For a small business, 2 GB of storage space may be enough, but larger businesses will need to use the upgraded service that Dropbox offers.

Evernote – You can clip anything on the Internet, store it and later return to it. Therefore, is it a great tool that saves time, because you don’t have to find all the interesting stuff all over again that you saw while browsing the Web at work (for example). There is also the possibility to upload your own images and files, which comes handy when you need to keep track of your research on a certain topic.

Creating documents

Google Docs – Basic spreadsheets and presentations can be created by Google Docs. If you write often, or need to create a considerable amount of correspondence regularly, this is the tool for you.

ThinkFree – This offers free storage space of 1 GB for your text, spreadsheet and presentation files that you can create right there.

Appointment Scheduling

Doodle – Great for group meetings – everyone can vote for the time that suits him best.

YouCanBook.Me – This tool integrates with Google Calendar (which is also free).

Calendly – This also integrates with Google Calendar. You can set up automated reminders so you won’t forget to come to the meeting scheduled by this tool.

E-mailing management

MailChimp – 2,000 subscribers are free, and that’s why this tool is so great when you want to start e-mail marketing.

MailerMailer – Allows you to send 200 messages for free each month.

What free online tools do you use?

-jk-

  Online nástroje, které vám zadarmo usnadní práci

  Pro úspěšné podnikání dnes není třeba rozsáhlých investic do softwaru, protože základní potřeby každé menší firmy mohou být uspokojeny některým z online nástrojů, kterých je na internetu k dostání mnoho – i bezplatně. Seznam těch nejužitečnějších přinesl web businessknowhow.com. Některé z nich vám mohou práci usnadnit opravdu hodně a navíc s nulovými náklady.

  Nástroje pro projektový management

  Trello – Pomůže každému, kdo je na volné noze. Každý profesionál může s tímto nástrojem snadno řídit projekty, ať už jsou vedené ostatními, nebo vámi.

  Zoho  – Jde o další nastroj pro řízení projektů, který navíc umožňuje integraci s nástroji Google Apps. Tyto dva nástroje, dostupné zdarma, tak můžete užívat dohromady. Mnoho z toho, co je možné udělat v Google Docs nebo v Microsoft Office, zvládne i Zoho. S tímto nástrojem můžete dokonce uspořádat i online meeting, protože jde také o nástroj pro pořádání telekonferencí.

  Nástroje pro ukládání souborů

  Google Drive – K dispozici budete mít zdarma až 15 GB volného prostoru.

  Dropbox – Jde o nesmírně populární nástroj pro ukládání souborů. Pro malé firmy mohou být 2 GB dost, ale větší firmy si možná budou muset zakoupit upgrade, který Dropbox nabízí.

  Evernote – Můžete si snadno uložit cokoliv, na co na internetu narazíte. Později se k tomu vrátíte – a díky tomu ušetříte čas, protože nemusíte opětovně vyhledávat zajímavý obsah, na který jste narazili např. při práci. Také si můžete ukládat vlastní obrázky a dokumenty, což je praktické především tehdy, když si potřebujete udržet přehled o nějakém tématu, kterým se zrovna zabýváte.

  Tvorba dokumentů

  Google Docs  – V Google Docs můžete vytvářet základní tabulky a prezentace, stejně jako textové dokumenty. Pokud často tvoříte texty nebo vytváříte velký objem korespondence, je to ten pravý nástroj.

  ThinkFree – Až 1 GB volného místa pro vaše texty, tabulky a prezentace, které také přímo zde můžete vytvářet.

  Plánování schůzek

  Doodle – Je skvělý pro plánování skupinových schůzek – každý může hlasovat pro čas, který mu nejvíc vyhovuje.

  YouCanBook.Me – Nástroj, který si rozumí s Google Calendar (který je také zdarma).

  Calendly – Také nabízí možnost integrace s Google Calendar. Můžete si nastavit automatické upomínky, takže nikdy nezapomenete přijít na schůzky naplánované skrze tento nástroj.

  Správa e-mailových kampaní

  MailChimp – 2,000 kontaktů je zdarma, proto je tento nástroj vhodný především tehdy, když s e-mailovými kampaněmi začínáte.

  MailerMailer  – Umožní vám zaslat až 200 zpráv měsíčně zdarma.

  Jaké neplacené online nástroje používáte vy?

  -jk-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků