Four very common mistakes to avoid on LinkedIn if you want to succeed in your career

Čtyři nejčastější chyby na LinkedIn, kterým se musíte vyhnout, pokud chcete dosáhnout kariérního úspěchu

Your presence on LinkedIn can be a huge advantage, whether you are an entrepreneur or want to build a career and become a manager. Whatever the case, there are certain unofficial rules each and every user should adhere to in order to exploit the potential of the site as much as possible. What are the four most common mistakes you should avoid?

Poor photo

Though LinkedIn is a professional network and not a dating site, your profile picture plays a huge role in how often people look at your profile and how they generally view your overall presence on this network. As The Muse states, the worst-case scenario is no picture at all. The second worst scenario is having an informal, unprofessional or low-quality profile picture.

Connection collection

Don't simply add all the people you know to your network. When it comes to LinkedIn connections, quality is much more important than quantity. Be selective with the people you connect with, consider whether any given person is from your field of business or a similar area. Users with hundreds of irrelevant contacts seem untrustworthy.

No concept

Being a passive user of LinkedIn will not bring you much. You need to be active and you should come up with a certain concept that will be attractive to other users. Are you working on a project? Are you learning the art of management? Each week you might share up-to-date information with photographs, and invite your contacts to comment.

Too many key words

Key words are part of the text that serves as an introduction, as well as the activities and skills you present in your profile. Many people try to squeeze in as many keywords as possible here in the belief that anyone doing a search will find them more easily. However, this is a mistake that will come across as a lack of professionalism and expertise.

 

-mm-

  Čtyři nejčastější chyby na LinkedIn, kterým se musíte vyhnout, pokud chcete dosáhnout kariérního úspěchu

  Vaše přítomnost na síti LinkedIn vám může hodně přinést, ať už podnikáte nebo se chcete kariérně rozvíjet, například směrem k manažerské roli. Ať tak či tak, existují určitá nepsaná pravidla, které by měl každý uživatel dodržovat, pokud chce ze svého profilu vytěžit maximum. Jaké jsou nejčastější čtyři chyby, kterým byste se měli vyhnout?

  Špatná fotografie

  I přestože se jedná o profesionální síť, a nikoliv seznamku, vaše fotografie hraje velkou roli v tom, jak často si lidé váš profil zobrazují a jak vůbec celou vaší přítomnost na této síti vnímají. Jak uvádí The Muse, nejhorší variantou je nemít fotografii žádnou. Druhou nejhorší možností je mít výrazně neformální, neprofesionální nebo nekvalitní profilovou fotografii.

  Sbírka spojení

  Neberte do své sítě spojení nekriticky všechny lidi, které znáte. Co se týče spojení na LinkedIn, kvalita je mnohem důležitější než kvantita. Vybírejte si, s kým navážete spojení, uvažujte, jestli se jedná o někoho, kdo je z vašeho nebo z příbuzného oboru. Uživatelé se stovkami nerelevantních kontaktů působí nedůvěryhodně.

  Žádný koncept

  Pasivní užívání LinkedIn vám příliš k ničemu nebude. Měli byste být aktivní a vytvořit určitý koncept, který bude pro ostatní uživatele atraktivní. Pracujete na nějakém projektu? Učíte se manažerskému řemeslu? Sdílejte každý týden aktuální informace s fotografiemi a vybízejte své kontakty ke komentářům.

  Příliš mnoho klíčových slov

  Mezi klíčová slova patří text, který máte jako váš úvod, a aktivity a schopnosti, které prezentujete na svém profilu. Celá řada lidí se snaží těchto slov vtěsnat do svého profilu co možná nejvíce, aby byli snáze dohledatelní. To je ovšem chyba, díky které budete působit neprofesionálně a bez konkrétního zaměření.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Sociální sítě