Managing technical support: From phones and chat to knowledgebase

Řízení technické podpory: Od telefonu a chatu k databázi řešení

Self-service technical support is financially favorable for companies and when compared to traditional channels of providing support, it can also be more convenient for customers. A good self-service support system can save a lot of money for the company. It can also save a lot of time for customers and can be consulted virtually at any time of the day or night.

What is self-service support about? It started with self-service at retail stores and booking tickets online. Now, when a customer needs advice or has a question about a product, he can go and look it up for himself. He is not limited by the hours which traditional service lines operate. Traditional help-ticket requests are diminishing as more customers go for automated online help, suggests the business2community.com website.

Knowledgebase: The modern hub of technical support

How does an effective way of providing technical support look like today? It is often in the form of a knowledgebase on a firm’s website. Customers can search for quick answers there – they are often assisted by auto-suggest technology that matches their questions to solutions from the database. According to McKinsey & Company the average cost of phone interaction is 6 dollars and e-mail or live chat costs 5 dollars. When 50 % of customers prefer the knowledgebase, there are considerable savings. In addition, customers can always use Google, YouTube and similar tools for additional tips and help.

Moving customers from phone to self-service

Almost every company can set up a knowledgebase to store valuable answers and tips linked to frequently asked questions and offer these answers to customers when they need technical support and help. There should be links displayed anywhere it makes sense. However, don’t get rid of the traditional support methods for good, because there always can be a new problem or question.

-jk-

  Řízení technické podpory: Od telefonu a chatu k databázi řešení

  Samoobslužná technická podpora je pro firmy finančně výhodná a v porovnání s tradičními způsoby jejího poskytování je mnohdy výhodnější i pro zákazníky. Správný samoobslužný systém může firmě ušetřit mnoho peněz a zákazníkům čas. Navíc je k dispozici téměř kdykoliv.

  Co si pod pojmem samoobslužná technická podpora vlastně představit? Začalo to samoobsluhami v maloobchodu a online rezervacemi letenek. Dnes už si zákazník může poradit sám i v případě, že má dotaz nebo problém. Není limitován provozní dobou servisních a zákaznických linek. Tradiční technická podpora tak mizí a na její místo přichází automatizovaná online služba, píše business2community.com.

  Databáze znalostí: Středobod moderní technické podpory

  Jak tedy vypadá dnešní efektivní technická podpora? Často má podobu databáze odpovědí a návodů na webu dané firmy. Zákazníci si zde najdou rychlou odpověď – často jsou navigováni automatickými návrhy, které usnadňují hledání a přiřazují otázky k jednotlivým řešením uloženým v databázi. Podle firmy McKinsey & Company stojí průměrná telefonická interakce se zákaznickou podporou 6 dolarů. A když třeba 50 % zákazníků upřednostní databázi odpovědí, úspora je značná. Pro další informace a tipy může zákazník vždy použít Google, YouTube a podobné nástroje.

  Přesun zákazníka od telefonu k databázi řešení

  Téměř každá společnost může zřídit databázi znalostí, aby uchovala cenné odpovědi a tipy spojené s často kladenými otázkami. Tuto databázi pak může nabídnout k využití, když zákazník potřebuje pomoc. Odkazy na takovou databázi by měly být všude, kde to jen dává smysl. Nezbavujte se však tradičních způsobů poskytování technické podpory úplně, protože vždy může vyvstat nová otázka nebo dosud neřešený problém.

  -jk-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele