How to recognise a good boss at an interview

Jak poznat dobrého šéfa už na pohovoru

If your New Year's resolution is to find a new job and you are working hard on preparing for interviews, you should be aware that job interviews are not just a good way for employers to learn something about you; they also offer you the chance to evaluate your potential new boss.

How, then, do you know you have found the right place? The CBS News website advises you to look out for the following signs:

1. You are the centre of attention

Note the extent to which they listen to you and how easily they are distracted. If someone cannot even give you their full attention during an interview, how are they likely to behave once they hire you?

2. The interview is logical in sequence

If you get the feeling that the individual parts of the interview make no sense and the person that is sitting across from you is unable to make quick decisions, you are probably not wrong.

3. They talk openly about your predecessor

A good boss will tell you himself or through the recruiter why the person that held the position you are applying for left in the first place.

4. They smile and are calm

You are more likely to want to work for someone who is calm and pleasant than for someone who is easily thrown off-balance and who is nervous even when they first meet you. Note also whether your potential colleagues present at the interview smile too.

5. They are courteous

Pay attention to your general surroundings. Did they leave you waiting long at reception without anyone giving you some basic information? Did the person leading the interview get out of his chair to shake your hand?

6. They speak well of your potential colleagues

If you hear criticism of current employees at the interview, you should beware. They will probably speak the same way about you.

7. They are interested in your long-term goals

Your potential boss taking an interest in your long-term goals is a good sign that he would like to work with you for a longer period of time. You should therefore be very well prepared to answer any questions about what you have planned for the next five years.

-kk-

  Jak poznat dobrého šéfa už na pohovoru

  Pokud jste si dali novoroční předsevzetí, že si najdete novou práci a pilně se připravujete na přijímací pohovory, vězte, že přijímací pohovor není jen příležitostí pro zaměstnavatele, aby poznal vás, ale i vaší vlastní příležitostí, jak zhodnotit svého případného nového šéfa.

  Jak tedy poznáte, že jste na správném místě? Server CBS News radí věnovat pozornost následujícím signálům:

  1. Jste ve středu zájmu

  Všímejte si, do jaké míry vás poslouchají a jak snadno se nechají vyrušit. Pokud vám někdo nedokáže věnovat plnou pozornost už při pohovoru, jak se k vám asi bude chovat, až vás přijme?

  2. Pohovor probíhá v logickém sledu

  Pokud máte pocit, že jednotlivé části pohovoru nedávají smysl a osoba, která sedí proto vám, se nedokáže rychle rozhodovat, pravděpodobně se nemýlíte.

  3. Otevřeně se mluví o vašem předchůdci

  Dobrý šéf vám sám či prostřednictvím náboráře řekne, proč odešel ten, kdo vykonával danou pozici před vámi.

  4. Vidíte úsměvy a klid

  Asi budete chtít spíše pracovat ro někoho, kdo se chová klidně a příjemně než pro někoho, kdo se nechá snadno vyvést z míry a chová se nervózně už při prvním setkání s vámi. Všímejte si také, zda se usmívají vaši potenciální kolegové, kteří jsou přítomni u pohovoru.

  5. Vidíte zdvořilost

  Všímejte si celkového prostředí kolem sebe.Nechali vás dlouho čekat na recepci, aniž by vám někdo podal základní informace? Vstal vedoucí vašeho pohovoru ze židle, aby vám podal ruku?

  6. Slyšíte chválu na své potenciální kolegy

  Pokud u pohovoru uslyšíte kritiku stávajících zaměstnanců, mějte se na pozoru. Pravděpodobně by s vámi nebylo zacházeno jinak.

  7. Zajímají se o vaše dlouhodobé cíle

  Zájem potenciálního šéfa o vaši budoucnost je dobrý signál, že by s vámi rád spolupracoval dlouhodobě. Na otázku, co plánujete v dalších pěti letech, byste proto měli být velmi dobře připraveni.

  -kk-

  Zdroj: CBS MoneyWatch - server americké mediální skupiny CBS věnovaný managementu a obchodu