Can you work with a camera?

Umíte pracovat s kamerou?

Nowadays, when people in companies routinely communicate via video conferencing and video calls are being increasingly used even in recruitment, it pays to know at least the basics of working with a camera. The point for you is not to become professional cameramen but mainly to make you aware of how a camera works and how a person captured by a camera looks like. Practical tips on what to watch out for in front of a camera were published on Recruiter.com.

1. Bare skin glistens

Your shining face or bald head will reliably deter the attention of the person you speak with from what you are saying. Therefore, pay special attention to your face and head. Powder, makeup and tissues but also a suitable lighting will help you.

2. Clothes matter

Do not suppose that when sitting behind a desk, a shirt and shorts are enough to put on. As for colors, do not dress in white and do not wear any patterns with stripes. Do not distract your partner by too striking jewelry or ties. Leave any clothes without sleeves in your wardrobe.

3. Camera adds years and pounds

If you do not want to look unnecessarily older and fatter, you must know how to properly set up a camera. Generally, the camera should not shoot you from below. Therefore, place the camera so that it is slightly above your eye level and not directly turned on you, but slightly to the right or left - depending on from which side you look better. During a call, do not look into the eyes of the person you can see on the screen but into the camera. Stick a color label close to the camera to remind you where to look.

4. Your immediate surroundings can be seen, too

The environment around you should be as little intrusive as possible. A clean, tidy desk and floor are fundamental but your attention should be paid to the walls as well. A bulletin board or a calendar with sensitive information should not be hung behind your back. Beware of overhead fluorescent lights and any stronger light behind you. If you need more light, use a desk lamp.

5. You should speak slowly on the camera

First, listen to what the other person tells you and then speak. Take care not to speak too quickly. You will then look less nervous and respond more intelligently and, secondly, your partner will understand you better. Train yourself in how not to use unnecessary verbal stumbles, too.

-Kk-

  Umíte pracovat s kamerou?

  V dnešní době, kdy se ve firmách běžně komunikuje pomocí videokonferencí a videohovory slouží stále častěji i k výběru zaměstnanců, se vyplatí znát alespoň základy práce s kamerou. Nejde o to, abyste se stali profesionálními kameramany, ale především o to, abyste s uvědomili, jak kamera funguje a jak člověk snímaný kamerou vypadá. Praktické tipy, na co si před kamerou dát pozor, přinesl server Recruiter.com.

  1. Holá kůže se leskne

  Váš lesknoucí se obličej nebo pleš spolehlivě odradí pozornost člověka, s nímž mluvíte, od toho, co říkáte. Věnujte proto zvláštní pozornost svému obličeji a hlavě. Pomůže vám pudr, make-up a papírové kapesníčky, ale také vhodné osvětlení.

  2. Na oblečení záleží

  Nespoléhejte na to, že když sedíte za stolem, stačí vám košile a trenýrky. Pokud jde o barvy, neoblékejte se do bílé a nevybírejte si vzory s pruhy. Neodvádějte pozornost příliš nápadnými šperky či kravatami. Ve skříni nechte i jakýkoli oděv bez rukávů.

  3. Kamera přidává roky a kila

  Pokud nechcete vypadat zbytečně starší a tlustší, musíte umět kameru správně nastavit. Obecně platí, že by vás kamera neměla snímat zespodu. Kameru proto umístěte tak, aby byla mírně nad úrovní vašich očí a nikoli přímo proti vám, ale mírně vpravo nebo vlevo – podle toho, ze které strany vypadáte lépe. Při samotném hovoru se nedívejte do očí osobě, kterou vidíte na obrazovce, ale do kamery. Ideální je přilepit si poblíž kamery barevnou nálepku, která vám bude připomínat, kam se máte dívat.

  4. V záběru nejste jen vy, ale i vaše bezprostřední okolí

  Prostředí okolo vás bylo mělo být co nejméně rušivé. Základem je čistý uklizený stůl a podlaha, pozornost je však třeba věnovat i stěnám. Za zády by vám například neměla viset nástěnka nebo kalendář s citlivými informacemi. Dávejte si pozor na zářivky nad hlavou a jakékoli silnější světlo za vámi. Potřebujete-li si přisvítit, použijte stolní lampu.

  5. Na kameru se mluví pomalu

  Nejprve si vyslechněte, co vám říká osoba na druhé straně a teprve poté mluvte. Dávejte si při tom pozor, abyste nemluvili příliš rychle. Budete pak jednak vypadat méně nervózně a odpovídat s větším rozmyslem a jednak vám bude lépe rozumět. Cvičte se také v tom, abyste nepoužívali zbytečné slovní vycpávky.

  -kk-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání