Three simple tricks that will turn you into an engaging speaker

Tři jednoduché triky, díky kterým se z vás stane podmanivý řečník

You will certainly have noticed that although you immensely enjoy some people's speeches, with others you would rather leave right at the very beginning. Nor does this have anything to do with the topic: some speakers can talk in an engaging way about the anatomy of insects, while others are unable to impress an audience even with an engaging topic which is relevant to everyone present. How is this possible? What does a speaker need in order to captivate an audience? The answer lies not in what the speaker actually says, but more in their personality and how authentic they are in conveying their ideas.

These tips were published by PsychCentral.com.

A clearly communicated identity

A speaker communicating their thoughts to listeners must have a clearly defined identity and embody a specific role. They need to have a clear answer to the question “Who am I?” as it is impossible to give an interesting speech without letting others know how you see yourself and your place in the world. A clearly communicated identity also means there is no discrepancy between your words and deeds. You should not try to communicate ideas that do not match your personality and the impression you give. Be authentic and do not lose authenticity and honesty by trying to imitate other people's ways.

Vision

People are naturally interested in new, unknown things. Your thoughts should communicate visions, not just what is already familiar to the people you are talking to. Offer a new view on old things and address your audience on a personal level. Involve the listeners in your vision and propose a unique solution. This way you will engage even the most obdurate members of your audience.

Original attitude

Last but not least, a good speaker should be able to engage their audience in a unique way and offer them an unexpected point of view regarding the given issue. Be original, have a unique style and present fresh ideas and perspectives.

 

-mm-

  Tři jednoduché triky, díky kterým se z vás stane podmanivý řečník

  Jistě sami na sobě pozorujete, že projev některých lidí dovedete vyloženě hltat, zatímco u jiných máte chuť rovnou odejít. A nezáleží přitom příliš na tématu. Jsou lidé, kteří dovedou poutavě mluvit o anatomii hmyzu, a naopak lidé, kteří si nedovedou svoje posluchačstvo podmanit, ani když mluví o působivém tématu, které je blízké všem v hledišti. Jak je to možné? Co musí mít řečník, aby své obecenstvo zaujal? Odpovědí je, že nejde ani tak o to, co se vlastně říká, ale o to, jak svou osobností řečník na posluchače působí a jak autenticky svoje myšlenky dovede podávat.

  Tyto tipy přinesl server PsychCentral.com.

  Jasně komunikovaná identita

  Řečník, který přednáší své myšlenky posluchačům, musí mít jasně definovanou identitu a musí zosobňovat určitou roli. Proto musí mít jasno v otázce: „Kdo jsem?“ Podat působivou řeč není možné bez toho, abyste zároveň dávali najevo, jak vidíte vy sami sebe a jak chápete vaše místo ve světě. Jasně komunikovaná identita mimo jiné znamená, že není v rozporu to, co říkáte a jak se chováte. Nesmíte se snažit podávat myšlenky, které neodpovídají tomu, jaký typ osobnosti jste a jak působíte. Buďte proto autentičtí a nesnažte se přejímat způsoby jiných lidí na úkor opravdovosti a upřímnosti vašeho projevu.

  Vize

  Lidé od přírody zajímají nové věci, které neznají. Vaše myšlenky by proto měly komunikovat nějakou vizi, ne pouze věci, které už jsou pro ně familiární. Nabídněte nový pohled na staré věci, pokuste se zapůsobit na osobní rovinu posluchače, vtáhněte je společně s vámi do vaší vize a nabídněte unikátní řešení. Tímto způsobem si získáte přízeň i těch nejzatvrzelejších lidí ve vašem obecenstvu.

  Originální přístup

  V neposlední řadě by měl podmanivý řečník umět obecenstvo nějak unikátně zaujmout a nabídnout určitý nečekaný pohled na danou problematiku. Buďte originální, mějte unikátní styl a předneste neotřelé myšlenky a perspektivy.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central