Why you shouldn't wait until the deadline

Proč byste neměli čekat až na finální termín?

Do you feel that the closer the deadline for submitting a task is, the greater the flow of adrenaline? To some extent, stress is healthy but we will now offer a few reasons why, on the other hand, you should submit tasks in good time ahead of the deadline.

Less stress

The deadlines you surround yourself with put pressure on you, bringing worries, plus unhealthy levels of stress and tension. In the long run this is unsustainable for the human body. If you've ever sat up in bed, unable to sleep and worried about some unfinished task, you'll know all about this. But it's an unnecessary pressure that you can get rid of.

You will deal even with unexpected events

You know what it's like: you mean to do something, then life changes ... and usually just before the deadline. If you give yourself enough time for submission, you will be able to respond to sudden changes in the assignment and other circumstances you may encounter in your personal life. What if, for example, you or someone in your family suddenly falls ill and you have to focus on health instead of work?

Being one step ahead is a good feeling

Managing to deliver even earlier than the deadline is a really good feeling. In addition, working like this often seems like more fun.

Room for improvement

If you've ever hurried to complete a task so as to be able to deliver it on time at all, you will know the necessity sometimes to make concessions and the impossibility always to deliver a job 100% well done. However, if you finish ahead of schedule, you'll have time to evaluate performance and make any improvements and adjustments.

You won't miss a chance

If you fail to meet a deadline, for example with an order for a client, you will often not get a second chance.

Avoid the consequences

Many terms are associated with some sanction: for example, a fine, reprimand or extra work brought about by your unpunctuality.

Maintain a good reputation

Are you someone others can count on always to arrive on time or never leave late, so that others can link up well with you? This is exactly the reputation you will create if you deliver on time or, even better, before the deadline.

Free time and mind

When you finish something on your list, you can immediately stop thinking about it. Completing ahead of time will free up your mind and allow you time to work on other things, instead of endlessly worrying about one late task. In addition, if you are waiting for a holiday, for example, it is great to leave with a clear desk and head.

Time to help others

You should always do your own work before volunteering to help others. Otherwise, it can easily happen that you will not chase your own deadlines and in fact, the assistance you provide to a colleague or partner will not be completely effective either. If you finish earlier, then you can help others who need help or guidance.

Motivation

If you deliver on time or before the deadline, you are suddenly on top of things  and have the motivation and desire to embark on further tasks. Take advantage of it.

 

-bb-

  Proč byste neměli čekat až na finální termín?

  Máte pocit, že čím blíže se blíží závěrečný termín odevzdání úkolu, tím větší adrenalin to je? Do jisté míry je stres zdravý, ale my vám nyní dáme pár důvodů, proč byste se naopak měli úkoly odevzdávat včas ještě před termínem.

  Méně stresu

  Termíny, kterými se obklopujete, vám způsobují tlak, s tlakem vznikají starosti a zvyšuje se nezdravě stres a napětí. Pro lidský organismus toto není dlouhodobě udržitelné. Pokud jste někdy seděli v posteli, nemohli spát a dělali si starosti s něčím, co jste nedokončili, víte přesně, o co jde. Je to zbytečný nátlak, který můžete odbourat.

  Vypořádáte se i s nečekanými událostmi

  Znáte to: člověk míní, život mění.... a obvykle těsně před finálním termínem odevzdání úkolů. Když si dáte dostatečnou časovou rezervu pro odevzdání, zvládnete reagovat i na náhlé změny v zadání a jiné okolnosti, které vás mohou potkat i v osobním životě. Co když například náhle vy nebo někdo z rodiny onemocní a vy se budete namísto práce muset věnovat zdraví?

  Být o krok napřed je dobrý pocit  

  Pokud stíháte věci dodávat včas ještě před termínem, je to skutečně dobrý pocit. Navíc se pak taková práce zdá často i zábavnější.

  Máte prostor pro zlepšení

  Pokud jste někdy spěchali s dokončením úkolu, abyste jej vůbec stihli dodat včas, pak víte, že občas je nutné dělat ústupky a nejde vždy dodat práci na 100 % skvěle odvedenou. Pokud však skončíte před termínem, budete mít čas na zhodnocení výkonu a případná vylepšení a úpravy.

  Nepromeškáte šanci

  Pokud nestíháte termín například v zakázce pro klienta, často už nedostanete ani druhou šanci.

  Vyhnete se následkům

  Mnoho termínů je spojováno s určitou sankcí. Může to být například poplatek, pokárání nebo další práce, kterou si vaší nedochvilností přiděláte.

  Udržíte si dobrou pověst

  Jste tím, na kterého se ostatní mohou spolehnout, že přijde vždy včas nebo nikdy neodevzdá práci pozdě a ostatní tak mohou dobře navazovat? Právě takovou reputaci si vytvoříte, když budete věci stíhat do, nebo ještě lépe před termínem.

  Uvolní se vám mysl a váš čas

  Když něco z vašeho seznamu dokončíte, můžete rovnou přestat přemýšlet o tom, že to musíte udělat. Dokončení před termíny uvolní vaši mysl a čas na práci na jiných věcech, místo toho, aby se nekonečně starali o jeden opožděný úkol. Navíc pokud vás čeká například dovolená, je skvělé odjíždět s čistým stolem i hlavou. 

  Máte čas pomáhat ostatním

  Vždy byste měli udělat svou vlastní práci, než se dobrovolně zapojíte do pomoci druhému. V opačném případě se snadno stane, že nebudete stíhat vaše vlastní termíny a vlastně ani pomoc kolegovi či partnerovi nebude zcela efektivní. Když skončíte dříve, můžete pomoci ostatním, kteří potřebují pomoc nebo vedení.

  Máte motivaci

  Když věci stíháte včas, respektive dříve, než je nutné je dokončit, jste najednou nad věcí a máte motivaci i chuť se pustit do dalších úkonů. Využijte toho.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Time Management Ninja