Some myths about public speaking

Nepravdivé mýty o mluvení na veřejnosti

For a presentation to be successful (either at a conference or in front of company management), it must engage or surprise the audience. The presenter must always be one step ahead of the listeners' expectations. And maybe it is the effort to be innovative at all costs that has created the many myths surrounding presentations. Which of these are best ignored?

The Brian Tracy blog debunks seven myths about presentations.

1. Start with a joke

"Start with a joke and you will gain the attention and sympathy of the audience." This is a very common piece of advice. However, it omits the fact that joking may significantly reduce your authority and professional credibility.

2. Big words

Grandiose action words ("revolutionary", "amazing", "spectacular") might look good on paper, but remember that a presentation consists of the spoken word.

3. Informal stance

"Stand so that you are comfortable, you can even put your hands in your pockets." Stance is crucial to a performance, and excessively informal behaviour harms your authority.

4. Alcohol before the presentation

Drinking alcohol before a speech is really not a good idea: you might end up discrediting yourself for a very long time.

5. Time limits are only a guide

Neither exceed the time given to you, nor talk for a significantly shorter time. Bad time management signifies a lack of professionalism.

6. The more information the better

Overwhelming the audience with technical and specific information is one of the most common problems. Try to be as straightforward as possible.

7. Unprepared speech

“Do not learn your speech by heart, do not do too much preparation. You will sound unnatural.” This piece of advice is problematic because a situation where you are onstage addressing an audience is not natural in itself, which means delivering a speech off the cuff will not make you sound natural. Spend a lot of time on your preparation.

 

-mm-

  Nepravdivé mýty o mluvení na veřejnosti

  Aby byla vaše prezentace úspěšná (ať už na konferenci nebo před vedením společnosti), musí něčím zaujmout či překvapit. Ti, co přednáší svoji prezentaci, tak musí být vždy o krok napřed před očekáváním publika. A možná právě kvůli snaze být za každou cenu inovativní se kolem prezentací točí celá řada mýtů. Kterými z nich je lepší se neřídit?

  Blog Briana Tracyho uvedl na pravou míru 7 nepravdivých mýtů o prezentacích:

  1. Vtip na začátek

  „Začněte anekdotou a získáte tak přízeň a pozornost publika“. Tato rada se ozývá velmi často. Co se ale vynechává je fakt, že vtípky podstatně snižují vaši vážnost a profesionální kredibilitu.

  2. Velká slova

  Používání velkolepých a akčních slov („revoluční“, „úžasný“, „velkolepý“) může znít dobře na papíře, ale pamatujte, že prezentace je mluvené slovo.

  3. Neformální postoj

  Mýtus č. 3: „Stůjte především tak, aby vám to bylo pohodlné, klidně si dejte ruce do kapes.“ Váš postoj je zcela zásadní pro vyznění vaší řeči a příliš neformální chování narušuje vaši vážnost.

  4. Alkohol před prezentací

  Alkohol na uvolněnou před vaším projevem skutečně není dobrým nápadem, mohli byste se na velmi dlouhou dobu zcela diskreditovat.

  5. Určený čas je pouze orientační

  Nepřetahujte vám určený čas, ani nemluvte výrazně kratší dobu. Špatná organizace času je známka neprofesionality.

  6. Čím více informací, tím lépe

  Zahlcení publika technickými a specifickými informacemi je jedním z nejčastějších problémů. Snažte se vše podat co nejjednodušeji.

  7. Nepřipravený projev

  „Neučte se projev nazpaměť, nepřehánějte přípravu. Budete znít nepřirozeně.“ Problém s touto radou je fakt, že situace, kdy stojíte na pódiu a mluvíte k početnému publiku sama o sobě přirozená není, a tak neplatí, že při projevu „z patra“ budete znít nejpřirozeněji. Věnujte přípravě hodně času.

   

  -mm-  

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com