I am not incompetent, I just don't have time

Nejsem neschopný, jen nemám čas...

Organizationally incapable people often delude themselves into thinking that they are just too busy and cannot do anything about it. Then they come up with reasons to justify this inability and therefore lie to both themselves and others. So firmly are less organizationally savvy individuals being evaluated by Craig Jarrow, American consultant, columnist and author of the successful book Time Management Ninja.

This time, Craig Jarrow described on his blog ten typical phrases we can hear from people who don't know how to properly organize their time. If you use such phrases yourself, you should definitely not believe them. They are just excuses and the sooner you realize it, the sooner you can start working on your organizational skills.

 1. "I'm too busy."

 2. "I just don't have time."

 3. "I'm overloaded."

 4. "The mess on my desk is not a mess, I know exactly where everything is."

 5. "I'm late because I was delayed by something."

 6. "Someone else prevents me from doing my job."

 7. "I didn't receive your e-mail."

 8. "I'll do it by tomorrow."

 9. "I'll get back to you."

 10. "I'll send it immediately."

-Kk-

  Nejsem neschopný, jen nemám čas...

  Organizačně neschopní lidé si často namlouvají, že jsou prostě příliš zaneprázdnění a nemohou s tím nic dělat. Pak si vymýšlejí důvody, jimiž tuto svou neschopnost ospravedlňují, a tudíž lžou sami sobě i druhým. Takto nesmlouvavě hodnotí méně organizačně zdatné jedince americký konzultant, publicista a autor úspěšné knihy Time Management Ninja Craig Jarrow.

  Na svém blogu tentokrát Craig Jarrow popsal deset typických vět, které můžeme slyšet od lidí, kteří si neumějí zorganizovat svůj čas. Pokud je používáte i vy sami, rozhodně byste jim neměli věřit. Jsou to jen výmluvy a čím dříve si to uvědomíte, tím dříve můžete začít pracovat na svých organizačních dovednostech.

  1. „Jsem příliš zaneprázdněný.“

  2. „Prostě nemám čas.“

  3. „Jsem zavalený prací.“

  4. „Ten nepořádek na mém stole není nepořádek, přesně vím, kde co mám.“

  5. „Jdu pozdě, protože mě něco zdrželo.“

  6. „Někdo jiný mi brání v tom, abych dělal svou práci.“

  7. „Váš e-mail jsem nedostal.“

  8. „Udělám to do zítřka.“

  9. „Hned se k vám vrátím.“

  10. „Hned to odešlu.“

  -kk-

  Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Time Management Ninja
  Štítky: Time management