What to be focused on when evaluating the remote managers

Na co se soustředit při hodnocení manažerů, kteří řídí týmy na dálku

If you have coached your team properly during whole year, performance reviews should be no problem for you. Especially if you have set clear and reasonable objectives. However, when there are remote team leaders, it can get a little bit more tricky. The situation you are about to review is slightly different from reviewing  the performance of traditional team leaders, who are all working at the same location . A crucial skill for remote managers is the ability to effectively use technology that is available for managing remote team members, claims the management-issues.com website.

Significant distinction of remote team leaders’ skill set

It does not matter whether a manager is in the very same office with his team or is thousands of kilometers away, in many respects, your expectations are clearly the same. You want to see the work done and targets reached. But being a manager who leads remotely requires certain skills that are particularly important for such a position. As vague and hazy as it usually is, the communication section of performance review suddenly is more clarified and comprehensible. One element of communication is crucial in the case of remote management, it is technology. Almost every manager uses one of the online collaboration tools and considers the tool to be critical to success.  But the number of managers who think they are using it well is surprisingly low. In fact, no more than 1 manager in 10 expressed confidence in their ability to use it..

Skilled users of technology

Managers of remote teams, of course, have to fulfill all the traditional objectives of  leadership. They have to create a common vision and communicate company policies. Now, to be skilled in the use of technologies mentioned above is an additional requirement. Presently however, not many firms explicitly demand this particular skill.

-jk-

  Na co se soustředit při hodnocení manažerů, kteří řídí týmy na dálku

  Pokud po celý rok koučujete své podřízené správně, nemělo by vám každoroční hodnocení jejich práce dělat problém. Především pokud máte jasně stanovené cíle, které jsou reálné. Vaše situace však může být mnohem složitější, když máte hodnotit pracovní výkony manažerů, které své týmy řídí na dálku. Nelze potom postupovat zcela stejně tak, jako když hodnotíte manažera, který vede tým, s nímž sdílí jednu kancelář. Pro manažery, které řídí své týmy na dálku, je totiž naprosto zásadní jejich znalost a schopnost efektivně využívat technologie, které takové řízení umožňují. Podle webu management-issues.com je právě toto jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení v případě manažerů a jejich vzdálených týmů.

  Schopnosti a dovednosti lídrů, kteří řídí týmy na dálku

  Nezáleží na tom, jestli je manažer ve stejné místnosti jako jeho tým, nebo jestli je tisíc kilometrů daleko – jeho základní úlohy jsou stejné. Chcete, aby zajistil, že bude práce hotova včas a že budou dosaženy stanovené cíle. Manažer vzdálený tisíce kilometrů však potřebuje mít určité dovednosti, které místní manažer nezbytně nepotřebuje. Tradičně vágní a nesnadno uchopitelná sekce každoročního hodnocení nadepsaná „Komunikační schopnosti“ dostává najednou naprosto jasné obrysy. Jeden element komunikace je totiž v případě řízení na dálku klíčový – je to technologie. A skutečně, téměř každý manažer používá online nástroje, které usnadňují koordinaci týmu. A téměř každý manažer také považuje tyto nástroje za nezbytné pro dosažení dobrých výsledků. Počet manažerů, kteří jsou si jisti tím, že tyto nástroje používají správně, je však překvapivě nízký – pouze 1 z 10.

  Zruční uživatelé technologie

  Manažeři, kteří řídí své týmy na dálku, tak samozřejmě musejí splňovat tradiční povinnosti lídra: vytvářet společné vize a komunikovat směrem k týmu firemní cíle a strategie. Výše zmíněná nutnost být zručným uživatelem technologií je dodatečný požadavek, který však dosud explicitně požaduje jen menšina firem.

  -jk-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu