Once and for all

Jednou a dost

What distinguishes successful people from the unsuccessful? Mainly the ability to learn from mistakes and never repeat what did not work. This is the conclusion of recent research by Henry Cloud, U.S. clinical psychologist and consultant in the field of personal development, summarized in his new book entitled Never Go Back: 10 Things You'll Never Do Again. Henry Cloud describes the moments that changes the lives of successful people forever by helping them understand what they should never do again. What are these moments?

Don't go back to anything that did not work

Both at work and in their personal relationships, successful people stick to the rule of not doing anything in the same way which proved itself to be wrong in the past. Once they see that something is not working, they try a different way.

Don't play at being someone you are not

Successful people consider very carefully whether they will do things which they do not believe in or do not suit them.

Don't try to change other people

Once you understand that you can't force others to do something they don't want to do, you give them the freedom to control their own destinies. Consequently, you will get more freedom too.

Don't try to please everyone

The moment you understand that this is impossible, you begin to look how to please the right people.

Don't prefer short-term comfort over long-term success

Successful people know that to achieve something in the long-term, they have to be willing to overcome short-term discomfort.

Don't believe anything that looks perfect

If someone or something looks too perfect, there's bound to be a catch. The world is not perfect and successful people know this.

Don't lose sight of a broader context

Successful people understand all events in a certain context. They tried to make decisions based on individual events without context, but these decisions did not work out. Therefore, they do not try it anymore.

Don't stop asking why you are where you are

Nobody is a victim of circumstances beyond his or her control. Successful people pay attention to the active role they play in their lives.

Don't forget about your inner life

Satisfaction with who we are inside significantly contributes to how successful we are on the outside. Successful people work on themselves, and this helps them to succeed in relation to others.

-kk-

  Jednou a dost

  Čím se liší úspěšní lidé od neúspěšných? Zejména tím, že se umějí poučit z chyb a neopakují to, co jednou udělali špatně. To je závěr výzkumu amerického klinického psychologa a poradce v oblasti osobního rozvoje Henryho Clouda, který se stal tématem jeho nové knihy s názvem Never Go Back: 10 Things You'll Never Do Again. Henry Cloud popisuje momenty, které navždy mění životy úspěšných lidí tím, že jim pomohou pochopit, co by již nikdy neměli opakovat. Jaké to jsou?

  Nevracej se k ničemu, co nefungovalo

  V práci i v osobních vztazích dodržují úspěšní lidé pravidlo neopakovat nic stejným způsobem, který se v minulosti neosvědčil. Jakmile vidí, že něco nefunguje, jsou jinou cestou.

  Nehraj si na někoho, kým nejsi

  Úspěšní lidé velmi dobře zvažují, zda se pouštět do věcí, o jejichž smyslu nejsou přesvědčeni nebo které jim v nějakého důvodu nevyhovují.

  Nesnaž se měnit druhé

  Jakmile pochopíte, že nemůžete donutit druhé, aby dělali něco, co nechtějí, dáte jim svobodu řídit jejich vlastní osud. Sami tím také získáte více svobody.

  Nesnaž se zalíbit všem

  Ve chvíli, kdy pochopíte, že je to nemožné, teprve začnete usilovat o to, abyste oslovili ty správné lidi.

  Nedávej přednost krátkodobému pohodlí před dlouhodobým úspěchem

  Úspěšní lidé vědí, že chtějí dosáhnout něčeho dlouhodobého, a jsou pro to ochotni překonat krátkodobé nepohodlí.

  Nevěř ničemu, co vypadá dokonale

  Pokud někdo nebo něco vypadá příliš dokonale, je v tom nějaký háček. Svět není dokonalý a úspěšní lidé to vědí.

  Neztrácej širší kontext

  Úspěšní lidé chápou veškeré dění v souvislostech. Zkusili se řídit podle dílčích událostí, ale nefungovalo to. Proto se jimi již neřídí.

  Nepřestávej se ptát, proč jsi tam, kde jsi

  Nikdo z nás není pouze obětí okolností, které nemůže ovlivnit. Úspěšní lidé si všímají, jakou aktivní roli hrají ve svém životě.

  Nezapomínej na svůj vnitřní život

  Spokojenost s tím, jací jsme uvnitř výrazně přispívá k tomu, jak úspěšní jsme navenek. Úspěšní lidé pracují sami na sobě a to jim pomáhá uspět i ve vztahu k druhým.

  -kk-

  Zdroj: Success in HR - americký HR blog