How to distinguish yourself as a speaker and genuinely engage your audience

Jak se coby řečník odlišit a skutečně své publikum zaujmout

Many speakers are too afraid to shock or stand out, which is why their efforts usually result in a vague and easily forgettable speech or presentation. But there is another way. Here are some tips on how to differentiate yourself as a speaker, come up with something original and (in a positive sense) engage your audience.

Stay authentic

Entrepreneur.com advises that while it is good to come up with something original, you should not abandon your own authenticity. This is the only way you can win over your audience. For example, if you are introverted by nature, don't try to come across as overly extroverted; instead, use your introversion to your advantage as something original.

Find one main thing you will be original in

Find something in which your presentation will be original and unexpected. This might be something about the format or the way it is presented, something in its structure or in its content. But it should always be primarily about one thing: if you try to be original on too many fronts and go too far against the audience's expectations, your presentation will probably be hard to understand and digest, and simply too much for the audience.

Rehearse your presentation or speech as many times as necessary

Luck favours the prepared. This is doubly true for presentations and public speeches. Forget about the fact that someone might be annoyed that you do not speak from memory. No one has ever said: "His speech seemed to be too well prepared."

Prepare for disaster scenarios

In order to avoid failure, you should prepare for alternative scenarios to the ideal ones, including the downright catastrophic. What if the microphone or the projector fails; what if someone in the audience does not like your jokes or asks an unexpected question you will be unable to answer? The better prepared you are for all possible situations, the better equipped you will be to face them when, God forbid, they actually arise.-mm-

 

  Jak se coby řečník odlišit a skutečně své publikum zaujmout

  Mnoho řečníků a autorů příspěvků na konferencích se bojí příliš šokovat nebo vystoupit z řady. A právě proto je většinou výsledkem jejich snažení vágní a snadno zapomenutelný proslov nebo prezentace. Jde to ale i jinak. Zde je několik tipů, jak se coby řečník odlišit od ostatních, přijít s něčím originálním a (v pozitivním slova smyslu) zaujmout své publikum.

  Zůstaňte autentičtí

  Web Entrepreneur.com radí, že ačkoli je dobré přijít s něčím originálním, neměli byste zároveň opustit vlastní autenticitu. Jedině tak můžete své publikum získat. Pokud jste například introvertní povahy, nesnažte se působit přehnaně extrovertně, ale naopak svoji introvenci použijte ve svůj prospěch jako něco originálního.

  Najděte jednu hlavní věc, ve které budete originální

  Najděte si něco, v čem bude vaše prezentace originální a nečekaná. Může to být něco ohledně formátu či způsobu jejího podání, něco v její struktuře nebo v jejím obsahu. Vždy by se ale mělo jednat primárně o jednu věc – pokud se budete snažit být originální na příliš mnoho frontách a narušíte očekávání publika až příliš, bude vaše prezentace asi těžko pochopitelná a stravitelná a jednoduše toho bude na publikum moc.

  Prezentaci nebo proslov si zkoušejte tolikrát, kolikrát to jen bude nutné

  Štěstí přeje připraveným. U prezentací a veřejných proslovů to platí dvojnásob. Zapomeňte na to, že by někomu vadilo, že nemluvíte spatra. Ještě nikdo nikdy neřekl větu: „Zdálo se mi, že tu prezentaci má až příliš pečlivě připravenou.“

  Připravte se i na katastrofické scénáře

  Abyste se vyhnuli neúspěchu, měli byste se kromě ideálního scénáře připravit i na ty alternativní, včetně těch vyloženě katastrofických. Co když vypadne mikrofon, projektor, co když se někomu z publika nebude líbit vaše vtipy nebo vám někdo položí nečekanou otázku, na kterou nebudete umět odpovědět? Čím lépe se připravíte na všechny možné situace, tím lépe budete vybaveni k tomu jim čelit, až nedejbože skutečně nastanou.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com