How to talk to the media professionally

Jak profesionálně mluvit s médii

An opportunity to speak to journalists doesn't come every day. Every manager should therefore know how to conduct an interview with a journalist when such a chance comes. Jumping into an interview with the media without preparation can be very tricky. Practical advice on how to prepare was recently published on Inc.com. The business server advises to start by preparing a headline of the story you want to tell. Think about what is the main thing you want to tell and how it can be expressed in more than 12 words. Then, you can say only a sentence and journalists will know what they can expect from you. Additionally, consider the following steps.

 • Find out how long the interview will take.

 • Don't read a pre-prepared text. Don't worry that you have to be perfect.

 • Speak clearly and concisely, without incomprehensible expressions.

 • Respond to journalists' questions even if they ask you about  something you have not prepared.

 • Respond to questions even if they seem trivial or even stupid to you. Use it as an opportunity to show your opinion.

 • If you don't know the answer to a question, rather admit it. Don't make things up.

 • Don't tell a journalist retrospectively that he can't use what you told him.

 • Don't force journalists to contact you through three other people. Give them a direct contact to you.

-kk-

  Jak profesionálně mluvit s médii

  Příležitost mluvit s novináři nepřichází každý den. Každý manažer by proto měl vědět, jak správně vést rozhovor s novinářem, když už tato šance přijde. Vrhat se do jednání s médii bez přípravy může být hodně ošidné. Praktické rady, jak se připravit, publikoval nedávno server Inc.com. Radí začít tím, že si připravíte titulek příběhu, který chcete vyprávět. Zamyslete se, co především chcete sdělit a jak to můžete vyjádřit v maximálně 12 slovech. Novináři pak stačí říci jednu větu, aby viděl, co od vás může očekávat. Pak se zaměřte na následující kroky.

  • Zjistěte si, jak dlouho bude rozhovor trvat.

  • Nečtěte předem připravený text. Nebojte se, že musíte být perfektní.

  • Mluvte stručně a jasně, bez nesrozumitelných výrazů.

  • Reagujte na otázky novináře, i když se vás zeptá na něco, co nemáte připravené.

  • Reagujte i na otázky, které se vám zdají triviální až hloupé. Využijte je jako příležitost ukázat svůj názor.

  • Pokud na něco nevíte odpověď, raději to přiznejte. Nic si nevymýšlejte.

  • Neříkejte novináři zpětně, že nemůže použít, co jste mu řekli.

  • Nenuťte novináře, aby vás kontaktovali před tři další lidi. Dejte jim přímý kontakt na sebe.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com