How to recognize an incompetent project manager

Jak poznat nekompetentního projektového manažera

The project manager’s profession is not one that is fighting for survival in the current economic situation. This, however, is not the good news for project management as could appear at first glance. With a bit of exaggeration, we can say that everyone is a project manager today, which is unfortunately reflected in the quality of project management. In a recent article the PM Hut specialized website therefore pointed out the “sins” of project management that clearly convict incompetent project managers.

Excessive admiration of themselves

Narcissistic project managers make all the decisions themselves without consulting with the project owners or with their project team. They show up late at meetings, reject the opinions of others and think that they are above everyone, not only on the project but in the entire organization as well.

Missing experience

The foundation for the project manager’s work is education and especially project management experience. If you entrust the management of a project to someone who does not have the necessary experience, and it starts to show early, replace him as soon as possible with someone who does have the experience.

Obsession with control and orders

Your project should not be managed by anyone who does not allow his people to say or write anything without his prior approval. It should also not be anyone who gives orders about how to do things and who requires written reports about all details, if it takes the whole team at least one week to draft the report.

People management instead of project management

People management is usually not the domain of project managers, as the project team members have their bosses. He should not confuse the team members by using methods that are in conflict with the methods used by their direct superiors.

Insufficient transparency

The project manager should not hide or distort information about the current status of the project, its budget or schedule, which also applies to communication with all stakeholders. There is no point hiding something that will come out anyway.

-kk-

  Jak poznat nekompetentního projektového manažera

  Profese projektového manažera nepatří mezi ty, které v současné ekonomické situaci bojují o přežití. To však není pro projektový management tak dobrá zpráva, jak by se na první pohled mohlo zdát. S nadsázkou totiž lze říci, že každý je dnes projektovým manažerem, což se neblaze odráží na kvalitě řízení projektů. Odborný server PM Hut proto v nedávném článku upozornil na „hříchy“ projektového managementu, které jasně usvědčují nekompetentní projektové manažery.

  Přehnaný obdiv k sobě samému

  Narcističtí projektoví manažeři rozhodují o všem sami, aniž bys se poradili s vlastníky projektu nebo svým projektovým týmem. Chodí pozdě na schůzky, odmítají názory druhých a myslí si, že stojí nad všemi nejen v rámci projektu, ale i v rámci celé organizace.

  Chybějící zkušenosti

  Základem práce projektového manažera je studium a především praxe v projektovém řízení. Svěříte -li řízení projektu někomu, kdo nemá potřebné zkušenosti a brzy se to začne ukazovat, nahraďte jej co nejdříve někým, kdo zkušenosti má.

  Posedlost kontrolou a příkazy

  Váš projekt by neměl řídit nikdo, kdo nenechá své lidi cokoli říci nebo napsat bez předchozího schválení. Neměl by to být ani nikdo, kdo rozdává příkazy, co jak dělat a vyžaduje písemné zprávy o všech detailech, jejichž napsání trvá celému týmu nejméně týden.

  Řízení lidí místo řízení projektů

  Řízení lidí většinou není doménou projektových manažerů, jelikož členové projektových týmů mají své jiné nadřízené. Neměl by je mást postupy, které jsou v rozporu s postupy jejich přímých nadřízených.

  Nedostatečná transparentnost

  Manažer projektu by neměl tajit nebo zkreslovat informace, které se týkají aktuálního stavu projektu, jeho rozpočtu a časového harmonogramu, což platí pro komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. Nemá smysl zastírat něco, co stejně samo vyjde najevo.

  -kk-

  Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení