Four very common mistakes people make in presentations

Čtyři nejčastější chyby, kterých se lidé dopouští při prezentacích

Public speeches and presentations scare many people. Often the reason is that they do not know how to prepare properly, so the fear their speech will not go well is partly justified. This article will focus on basic mistakes you should beware of when giving a speech.

According to the Business Know How website, the first step towards a successful presentation that even you yourself will be happy with is avoiding the following four mistakes.

Too much information

Many speakers want to use the time they have for their presentation as efficiently as possible. They often think that means giving the maximum amount of information in the given time frame. In fact, the opposite is the case: give information gradually, stick to a few basic ideas and beware of details that are not essential to your presentation.

Absence of a unifying idea

Every presentation (literally every single one, regardless of the topic) must have exactly one basic innovative idea that interweaves the whole speech. Introduce this idea at the beginning, develop it in the middle and reach the point at the end. Revolve the rest of your presentation around this "story".

Broken structure

No matter how intelligent your audience, the structure of the presentation should be suitable for small children. This is no exaggeration. Divide the presentation into clear points with natural links between them so as to avoid jumping from one topic to another.

Boring way of speaking

Intonation makes up 50% of the success of your presentation. If you talk in a monotonous and boring way, your audience will stop listening. Include humorous or unusual words and phrases, move around the stage, and use intonation and the dynamics of your voice to emphasise important information and significant pauses.

 

-mm-

  Čtyři nejčastější chyby, kterých se lidé dopouští při prezentacích

  Veřejné proslovy a prezentace mnoho lidí děsí. Často ovšem z toho důvodu, že se na ně neumí dobře připravit, a jejich obavy z toho, že jejich projev nebude dobrý, jsou částečně oprávněné. Dnes se zaměříme na to, na jaké základní chyby byste si měli dát při projevu pozor.

  Podle webu Business Know How je prvním krokem k úspěšné prezentaci, ze které i vy budete mít dobrý pocit, to, že se vyvarujete následujících čtyř nejčastějších chyb:

  Příliš mnoho informací

  Mnoho řečníků chce čas, který má vyhrazený na prezentaci, využít maximálně efektivně. Často si myslí, že to znamená vychrlit co nejvíce informací v daném časovém úseku. Pravý opak je ale pravdou. Podávejte informace postupně, zůstaňte u několika základních myšlenek, a vyvarujte se detailů, které nejsou pro prezentaci zásadní.

  Absence jednotící myšlenky

  Každá prezentace (a to skutečně každá, týkající se čehokoliv) musí mít právě jednu základní, inovativní myšlenku, která prochází celým projevem. Myšlenku na začátku uveďte, ve středu rozveďte, a na konci ukončete nějakou pointou. Kolem tohoto „příběhu“ pak stavte zbytek vaší prezentace.

  Roztříštěná struktura prezentace

  Ať už hovoříte před jakkoliv inteligentním publikem, struktura vaší prezentace by měla být vymyšlena jako pro malé děti. A to bez nadsázky. Mějte prezentaci jasně rozvrženou do bodů, nepřeskakujte a plynně navazujte z jedné části do další.

  Nezáživný projev

  Intonace dělá 50% úspěchu vaší prezentace. Jestliže budete mluvit monotónně a nudně, vaši posluchači vás přestanou vnímat. Používejte vtipné a nečekané výrazy a fráze, pohybujte se po pódiu a využívejte intonaci  a dynamiku hlasu k vypíchnutí důležitých informací a k dělání pauz.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How