What a presentation needs so as really to captivate an audience

Co musí mít prezentace, abyste s ní publikum skutečně zaujali

For some people a presentation is something they just have to do or maybe have even been forced into. Others may see it as an opportunity to engage an audience and convey some ideas to them, but not many of them actually know how to achieve these goals and most presentations end up being boring, tedious and ineffective. Therefore, this article will describe what a presentation needs so it truly does engage the audience.

One main idea

According to Addicted2success.com, a presentation should revolve around a single, unifying idea. Many presenters try to convey too much information and delve into too many topics. The audience then gets lost and does not understand the main idea. Focus on one single topic and one idea.

Original format

If you do not want your audience to yawn or scroll through their mobile phones during your speech, you need somehow to engage them with an original element. This might, for example, be a non-traditional format, which in some way breaks the stereotype associated with presentations.

No long novels

Some people include unnecessarily long texts in presentations. Slides then become chapters of a long, boring novel. Include only keywords, numbers or mottos on your slides and do the rest using your voice.

Unusual viewpoint, humour, or shock

An excellent way to arouse an audience from lethargy is to include an unusual viewpoint or a bit of humour. Or something eye-opening, such as a shocking statistic.

Practising your presentation

Last but not least, it is extremely important you rehearse the presentation. Do not rely on your improvisational skills; you would regret it afterwards. Learn the presentation well, and you will then appear calm in front of your audience.-mm-

  Co musí mít prezentace, abyste s ní publikum skutečně zaujali

  Prezentace je pro některé nutné zlo, do kterého byli dotlačeni. Jiní v ní sice vidí příležitost, jak zaujmout své publikum a předat mu některé své myšlenky, ale málokdo ví, jak těchto cílů dosáhnout. Výsledkem je, že většina prezentací je zkrátka nudných, nezajímavých a neefektivních. Proto si v tomto článku ukážeme, co musí mít prezentace, která publikum skutečně zaujme.

  Jedna hlavní myšlenka

  Podle Addicted2success.com se musí prezentace točit okolo jedné, jednotící myšlenky. Mnoho prezentujících se snaží předat až příliš mnoho informací a věnuje se přílišnému množství témat. Publikum se tak v hlavní myšlence prezentace ztrácí. Mějte jedno téma, jednu myšlenku, a těm se věnujte.

  Originální zpracování

  Pokud nechcete, aby lidé v publiku během vaší řeči zívali nebo se dívali na mobily, musíte je něčím zaujmout. A to něčím originálním. Může se například jednat o netradiční zpracování, které určitým způsobem naboří zažité stereotypy, které jsou s prezentacemi spojené.

  Žádné dlouhé romány

  Někteří lidé dávají do svých prezentací zbytečně dlouhé texty. Snímky prezentace se tak stávají kapitolami dlouhého, nudného románu. Do prezentace dávejte jenom klíčová slova, čísla nebo hesla. A zbytek obstarejte svým hlasem.

  Nadhled, humor nebo šok

  Skvělým způsobem, jak publikum vytrhnout z letargie, je použít určitý nadhled, případně humor. Nebo šok, například ve formě nějaké šokující statistiky.

  Nacvičení prezentace

  V neposlední řadě je extrémně důležité si prezentaci nacvičit. Nespoléhejte na své improvizační dovednosti – zpětně byste toho hořce litovali. Prezentaci se dobře naučte a před publikem pak budete působit klidně.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success