Five tips on overcoming fear of presenting in public

5 tipů, jak překonat strach z přednášení prezentace

It is quite natural to feel some fear before making a public speech. At the same time, mild nervousness need not necessarily prevent you giving of your best and delivering an effective presentation that will make its mark on the audience. Here are five tips on how to overcome fear and give an excellent presentation.

Define what you want to achieve 

As the Business Matters website states, first of all you must decide what you want to achieve with your presentation, what its goal is. You must then direct the style, content, and form of the presentation towards this defined target.

Consider the specifics of your audience

Every audience is different and each one requires a specific attitude. Keep in mind the unique traits of the people present, adjust the terminology and style of presentation to their way of thinking and thus achieve the maximum effect.

Give your presentation a clear structure

For your presentation to be successful, it must have a clear outline and structure. Be sure to keep your presentation simple and brief, and adhere to a clear structure.

Explain the structure and main idea at the beginning

For the audience to be able to focus on the content of the presentation, you should mention at the outset what it will be about, what you will discuss and what the structure of your speech will be.

Sum up at the end

Repetition is the mother of learning. Even if you believe your presentation is as clear and straightforward as possible, you should still sum up the main ideas at the end and clearly communicate what the audience should take from what you have just presented.

 

-mm-

  5 tipů, jak překonat strach z přednášení prezentace

  Je zcela přirozené mít z veřejného vystupování poněkud strach. Zároveň platí, že i mírná nervozita vám nemusí nutně zabránit v podání co možná nejlepšího výkonu a v představení efektivní prezentace, která v divácích zanechá dojem. Zde je pět tipů, jak překonat svůj strach a podat během prezentace skvělý výkon.

  Určete, čeho chcete svojí prezentací dosáhnout

  Jak uvádí web Business Matters, v prvé řadě je nutné říct si, čeho chcete svojí prezentací dosáhnout a jaký je její cíl. Na tuto vytyčenou metu potom směřujte celý styl, obsah, formát i průběh prezentace.

  Berte v potaz specifika vašeho publika

  Každé publikum je jiné a každé vyžadují specifický přístup. Berte v potaz unikátní vlastnosti vašich diváků, upravte terminologii a styl prezentace jejich vnímání a dosáhněte tak maximálního efektu vaší prezentace.

  Dejte své prezentaci jasnou strukturu

  Aby měla vaše prezentace úspěch, musí mít jasnou osnovu a strukturu. Držte se pravidla, že čím jednodušší a stručnější, tím lepší, a držte se pevné struktury.

  Na začátku předem vysvětlete strukturu a hlavní myšlenku prezentace

  Aby se mohli diváci během prezentace co možná nejvíce soustředit na její obsah, již na začátku byste měli zmínit, o čem vaše prezentace bude, co v ní budete rozebírat a jaká bude její struktura.

  Na konci prezentace vše zase shrňte

  Opakování je matka moudrosti. A i když si myslíte, že vaše prezentace už nemůže být jasnější a přímočarejší, stejně na konci její hlavní poznatky shrňte a jasně tak komunikujte, co by si měli diváci z vašeho vystoupení odnést.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters