The five most common mistakes people make with time management

5 nejčastějších chyb, kteří lidé dělají v time managementu

Few people have full control over their time management and equally few are able to admit this is something they should work on. However, even minor changes in the way you organise your time and work can mean significant improvements not only to your own life, but also to the work of your team and subordinates. This article will describe five time management errors you may be making, even if you do not believe you have any problems planning and organising your time.

Dealing only with pressing issues

People usually feel busy because they work on "urgent" things. But "urgent" is not the same as "important", and you might often become overwhelmed with minor tasks that seem to be extremely important, without working on longer-term strategies that could help you get rid of these urgent tasks altogether.

Not admitting you find managing your time difficult

According to Time Management Ninja, almost no one is able to admit they should somehow work on their time management. So the first step is to admit you should at least do an audit of how you organise and use your time.

Not having a daily plan

People frequently make the mistake of not planning their daily activities. Or they schedule the most important activities, such as appointments, but just keep the rest in their head. The basic rule of time management is that you should plan all your daily activities, including rest periods, personal matters and the often forgotten "maintenance" activities.

Workaholism

It is natural to assume we will be at our most productive if we work constantly and are able to plan as many working hours in a day as possible. But people often forget to plan pauses and active relaxation, which prevent both a drop in your work effectiveness and, in the long run, also burnout syndrome.

Unwillingness to delegate work

Insufficient or a complete absence of delegation of work is a big mistake made by many people who subconsciously believe only they alone are able to handle certain tasks 100%. Learn to pass on your work quickly and efficiently in order to make your life easier.

 

-mm-

  5 nejčastějších chyb, kteří lidé dělají v time managementu

  Málokdo má svůj time management plně pod kontrolou, ale zároveň si je málokdo schopen přiznat, že by na svém time managementu měl zapracovat. Přitom drobné změny v tom, jak si organizujete váš čas a vaši práci, mohou přinést téměř okamžitě znatelná zlepšení nejen vám, ale i celému vašemu týmu a podřízeným. V tomto článku vám přiblížíme pět chyb time managementu, které možná děláte, i přestože si myslíte, že s plánováním a organizací svého času žádné problémy nemáte.

  Věnování se pouze urgentním věcem

  Lidé se většinou cítí zcela vytíženi, protože pracují na „urgentních“ věcech. „Urgentní“ ale není to samé, co „důležitý“, a často jsou tak zahlceni drobnými úkony, které se zdá, že hoří, aniž by pracovali na dlouhodobějších strategiích, které by je třeba o tyto urgentní úkony následně připravily.

  Neschopnost přiznat si, že se vám time management nedaří

  Pode Time Management Ninja platí, že téměř nikdo si není schopen přiznat, že by na svém time managementu měl nějakým způsobem zapracovat. Prvním krokem tedy je vůbec přiznání toho, že byste si měli minimálně udělat audit toho, jak organizujete a využíváte svůj čas.

  Absence denního plánu

  Nejčastěji se lidé dopouští té chyby, že si neplánují denní aktivity. Respektive zapisují si nejdůležitější položky, jako domluvené schůzky, a zbytek mají tak nějak obecně v hlavě. Základem time managementu je plánování všech denních aktivit, včetně odpočinku, osobních aktivit i nenápadných, „udržujících“ aktivit.

  Workoholismus

  Je přirozené myslet si, že nejvíce práce uděláme, pokud neustále pracujeme a do našeho dne jsme schopni si naplánovat co nejvíce pracovních hodin. Lidé si tak často zapomínají plánovat odpočinek a aktivní relaxaci, které zabraňují snížení efektivity práce a dlouhodobě i syndromu vyhoření.

  Neochota delegovat práci

  Chybějící nebo nedostatečná delegace práce na ostatní je velkou chybou celé řady lidí, kteří podvědomě věří, že jedině oni jsou dané úkoly schopni zvládnout na 100%. Naučte se efektivně a rychle předávat práci ostatním a usnadněte si tak svůj život.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Time Management Ninja
  Štítky: Time management