Three tips on engaging an audience during a presentation

3 tipy, jak během prezentace zaujmout své publikum

The success of any presentation relies not only on its contents, but also especially on the overall attitude of the presenter and their ability to engage listeners. Therefore, this article provides three tips on how you too can have this effect on your audience.

Find out in advance who you will be presenting to

You can never engage an audience without considering to whom you are actually talking. In order to exploit the potential of the audience, you need to know in advance who they are, the companies they represent, their interests, what bothers them, what they are looking for and what they expect from your speech and the event as a whole. You should then adjust your presentation accordingly so it fits as much as possible the specific needs of the attendees.

Define what you want to achieve

Decide in advance on the goal of your presentation. Who do you want to connect with? In what way? What is your ultimate goal? Do not step up to the podium with only a vague idea about what you want to achieve. As The Balance states, with no specific plan there will be no specific results.

Informal attitude

No matter what the age and formality of the audience, you will always have a more successful presentation if it is personal and addresses listeners on a human level (while simultaneously also being professional and highly expert). Do not be afraid to use hyperbole or a few jokes.

 

-mm-

  3 tipy, jak během prezentace zaujmout své publikum

  Úspěch jakékoliv prezentace nezávisí ani zdaleka jenom na jejím obsahu, ale především i na celkovém přístupu řečníka a na jeho schopnosti zaujmout posluchače. A my si v dnešním článku ukážeme tři tipy, jak na své publikum během prezentace můžete zapůsobit i vy.

  Zjistěte si předem, ke komu budete mluvit

  Nikdy nemůžete na publikum zapůsobit, pokud se nezamyslíte nad tím, ke komu vlastně mluvíte. Abyste totiž využili potenciál daného publika, musíte si předem zjistit, o koho se jedná, případně jaké firmy tito lidé zastupují, co posluchače zajímá, co je trápí, co hledají a co od vaší prezentace i celé akce očekávají. Podle toho upravte vaši prezentaci, aby co nejvíce odpovídala konkrétním potřebám a očekáváním vašeho publika.

  Určete, čeho chcete prezentací docílit

  Předem si rozmyslete, jaký je vlastně cíl vaší prezentace. Koho chcete oslovit? Jakým způsobem? A co je ultimátním cílem vaší prezentace? Nenastupujte ke stupínku pouze s vágní představou toho, čeho chcete docílit. Jak uvádí The Balance, bez konkrétního plánu nebudou konkrétní výsledky.

  Neformální přístup

  Ať už se jedná o obecenstvo jakéhokoliv věku či jakékoliv úrovně formality, větší úspěch vždy budete mít s příspěvkem, který je osobní a který promlouvá k jednotlivým posluchačům na lidské úrovni (s tím, že si samozřejmě zároveň zachovává profesionalitu a případně vysokou úroveň odbornosti). Nebojte se udělat několik vtipů nebo nadsázek.

   

  -mm-  

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance