Seven things that need attention if you want to become a team leader

Sedm věcí, na které si dát pozor, když chcete být povýšeni na vedoucího týmu

Do you wish to climb the career ladder or want to work on yourself and give your best working performance? Only those who consistently show traits that raise them above others are rewarded in terms of career development. How can you become such a person and what changes must you make in your everyday approach so your career prospects improve?

Being on time

According to an article on the LinkedIn Business Blog, it is important not to be late. Not to work, not to sales meetings, not to internal meetings. Punctuality and time management are key to success.

Willingness to leave your comfort zone

Do not stay in your comfort zone, try out new things and be bold.

Body language

Work on your body language, adopt a straight posture and do not look defeated. Learn the theory and try to apply it to your everyday communication with colleagues, clients and bosses.

Willingness to learn

Keep learning. Read articles on current events and be aware of what is going on in your market.

Being goal-oriented

If something needs to be done, do it without asking whose responsibility it is or what is in it for you. This is a trait all employers appreciate.

Being prepared

Be prepared when going to meetings and keep your notes in good order.

 

-mm-

  Sedm věcí, na které si dát pozor, když chcete být povýšeni na vedoucího týmu

  Chcete jít po kariérním žebříčku vzhůru, chcete na sobě pracovat a dostat ze sebe v pracovní rovině maximum? Odměňováni z hlediska kariérního postupu jsou pouze ti, kteří vykazují dlouhodobě vlastnosti, které je povyšují nad ostatní. Jak se takovým člověkem stát a jaké změny ve vašem každodenním přístupu je nutné zavést, aby se vaše kariérní vyhlídky zlepšily?

  Dochvilnost

  Podle článku na LinkedIn Business Blog je nutné nechodit pozdě. Ani do práce, ani na jednání, ani na interní setkání. Dochvilnost a organizace času jsou klíčem k úspěchu.

  Pracovitost

  Když už v práci jste, pracujte na maximum. Neprokrastinujte, nevěnujte se jiným věcem, vždy se soustřeďte na to, co děláte.

  Ochota opustit komfortní zónu

  Nezůstávejte ve své komfortní zóně, zkoušejte nové věci a buďte odvážní.

  Řeč těla

  Zapracujte na své řeči těla, stůjte rovně a nepůsobte poraženě. Naučte se teorii a snažte se ji převést do praxe v každodenní komunikaci s kolegy, klienty i vedoucími.

  Ochota vzdělávat se

  Neustále se vzdělávejte. Čtěte si články o novinkách a mějte takříkajíc prst na tepu doby.

  Orientace na výsledek

  Pokud je něco potřeba udělat, udělejte to a neptejte se, čí je to odpovědnost nebo co za to dostanete. Tuto vlastnost potřebují všichni vedoucí.

  Připravenost

  Na schůzky a jednání choďte připraveni a mějte vaše poznámky dobře utříděny.

   

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn
  Štítky: Kariéra