Have you been rejected for a management role? Three possible reasons why

Nevzali vás na manažerskou pozici? Možná je to kvůli jednomu z těchto tří důvodů

Have you taken part in a selection process for a management position, but eventually been rejected? Did your old team boss leave, and even though you hoped you would be their successor, in the end someone else was promoted? Are you now thinking about what you did wrong? Here are the three most plausible reasons why things did not work out this time.

You did not sell your management skills enough

According to Forbes, the most important thing is to show you have what it takes to manage people. Many people may think this means you need to have managerial work experience. But that is not the case. You can show your ability to lead people also through activities outside work. Did you lead a successful project during your studies? Have you ever organised a social event? Have you worked as a supervisor at a summer camp or coached a sports team? You need to be able to sell all this experience in your CV and during an interview.

You did not show you have the necessary team spirit

A manager must, above all, be an excellent team player. They must be able to forget their ego and support members of their team in their strengths. This is why you must show during the recruitment process that you have within you a genuine team spirit. Explain what you contributed to your team's success, how you helped others and how you are able to communicate even with people who are different from you.

You do not have the necessary hard skills

Last but not least, it is necessary you possess the required hard (i.e. technical) skills that are essential to perform the role. You cannot be a manager of an IT development team if you know nothing about this area. Make sure you have the required knowledge and skills, and stress these sufficiently during the selection process.-mm-

  Nevzali vás na manažerskou pozici? Možná je to kvůli jednomu z těchto tří důvodů

  Účastnili jste se výběrového řízení na manažerskou pozici, ale nevybrali vás? Odešel dosavadní vedoucí vašeho týmu a přestože jste doufali, že novým vedoucím se stanete vy, nakonec byl povýšen někdo jiný? Lámete si hlavu, co jste udělali špatně? Přinášíme vám tři nejpravděpodobnější důvody, proč to tentokrát nevyšlo.

  Málo jste prokázali své manažerské dovednosti

  Podle Forbesu je ze všeho nejdůležitější prokázat, že máte na to vést lidi. Řada lidí si tento požadavek vykládá jako nutnost mít za sebou manažerskou zkušenost. Tak to ovšem není. To, že jste schopni vést skupinu lidí, můžete ukázat i mimopracovními aktivitami. Vedli jste například během studií úspěšný projekt? Organizovali jste nějakou společenskou událost? Byli jste vedoucími na táboře nebo trenéry sportovního týmu? Tyto zkušenosti musíte umět ve svém životopise i na pohovoru dobře prodat.

  Neukázali jste, že máte potřebného týmového ducha

  Manažer musí být především skvělý týmový hráč. Musí umět tak trochu upozadit své ego a podporovat členy své skupiny v jejich silných stránkách. Musíte proto během výběrového řízení ukázat, že týmového ducha skutečně máte. Vysvětlete, čím jste přispěli svému týmu v minulosti k úspěchu, jak jste ostatním pomáhali a jakým způsobem dovedete komunikovat s lidmi, kteří jsou třeba odlišného ražení, než jste vy sami.

  Nemáte potřebné tvrdé dovednosti

  V neposlední řadě je pak samozřejmě nutné, abyste měli potřebné tvrdé (tedy technické) znalosti, které jsou k výkonu dané pozice nezbytné. Nemůžete být vedoucím developerského IT týmu, pokud o dané problematice nic nevíte. Ujistěte se, že máte znalosti a dovednosti, které se k dané pozici a k danému oboru vážou, a že je během výběrového řízení dostatečně akcentujete.  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Kariéra