Management skills an aspiring manager must prove they possess

Manažerské dovednosti, které musíte prokázat, když se ucházíte o manažerskou pozici

Anybody wishing to become a manager and lead people needs more than the essential technical knowledge and hard skills. They must also demonstrate they have the soft skills that predispose them to lead people well. After all, managing people is about 80% communication, 10% psychology and only 10% technical knowledge. Are you applying for a management position? Then you should know that in order to succeed, you must demonstrate you possess the following management skills.

Communication skills

As stated above, managing people is predominantly about communication. So it is no surprise that managers need to be excellent communicators. Show you are no stranger to building relations via communication and effective use of both verbal and non-verbal means.

Ability to offer a vision

A manager has to be something of a visionary. At least to the extent of imagining where they want to see themselves and their team, being able to describe that vision well and, most importantly, sell it effectively to their team.

Ability to follow through

A manager cannot be only a visionary; they must also be able to see projects through to the end. This sounds trivial, but not everyone can do it. Many managers jump so much from one idea to another that the team never completes anything in a proper, successful way.

Knowledge of problem-solving techniques

There exists a variety of problem-solving techniques and project management methodologies. Knowledge of these techniques is partly a hard skill, but also a soft skill. In any case, it is a management skill no aspiring manager can do without.

Patience and tolerance

Last but not least, a manager must be patient, especially towards subordinates. They must be tolerant of individual differences and specific requirements, and generally be able to put their own ego aside.-mm-

  Manažerské dovednosti, které musíte prokázat, když se ucházíte o manažerskou pozici

  Člověk, který se chce stát manažerem a vést lidi, si nevystačí jenom s potřebnými technickými znalostmi a tvrdými dovednostmi. Musí prokázat, že disponuje i měkkými dovednostmi, které jej předurčují k tomu, že si při vedení lidí povede dobře. Vedení lidí je totiž zhruba 80% o komunikaci, z 10% o psychologii a pouze z 10% o technických znalostech. Ucházíte se o manažerskou pozici? Pak vězte, že abyste byli úspěšní, musíte prokázat, že vládnete následujícími manažerskými dovednostmi.

  Komunikační dovednosti

  Jak jsme psali, vedení lidí sestává e zdaleka největší části z komunikace. Proto není divu, že manažer musí být skvělým komunikátorem. Prokažte, že budování vztahů skrz komunikaci a efektivní používání verbální i neverbální komunikace vám nejsou cizí.

  Schopnost představit si vizi

  Manažer musí být tak trochu vizionář. Aspoň do té míry, že si umí představit situaci, do které chce sebe i svůj tým dostat, že umí tuto vizi dobře popsat a především ji i dobře prodat svému týmu.

  Schopnost dotahovat věci do konce

  Manažer ale nesmí být jenom a pouze vizionář. Musí umět projekty i dotahovat do konce. Zní to jako banalita, ale ne každý to umí. A řada manažerů natolik přeskakuje od jednoho nápadu k druhému, že ve výsledku tým nedotáhne nikdy nic do pořádného, zdárného konce.

  Znalost technik řešení problémů

  Způsobů řešení problémů a metodologií vedení projektů je celá řada. Znalost těchto technik patří částečně do tvrdých dovedností, ale částečně i do těch měkkých. V každém případě je to manažerská dovednost, bez které se coby aspirující manažer neobejdete.

  Trpělivost a tolerance

  V neposlední řadě musí manažer být trpělivý. Především vůči svým podřízeným. Musí také tolerovat jejich odlišnosti a specifické požadavky a celkově musí umět dát své ego tak trochu stranou.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Kariéra