Are you resigning as a manager? Some tips on leaving with dignity

Jste manažer a podáváte výpověď? Několik tipů, jak odejít korektně a s grácií

Even managers sometimes have to say goodbye to their current position and move elsewhere, be it within or outside the company. There are, of course, many relevant reasons for quitting; however, no matter what, every departing manager ought to ensure they go "appropriately", meaning they should not leave their team in chaos but instead strive to hand over their agenda in the best possible way. The job market in the Czech Republic is relatively small; therefore, departing in an unpleasant way, burning your bridges or neglecting your duties prior to leaving and deliberately letting your team fall into chaos could irrevocably damage your career. Here are a few tips on how to leave a managerial position in a way that leaves everyone involved happy.

These tips were published on the Harvard Business School blog.

Discuss the situation with your manager

First and foremost, of course, you need to communicate your decision to company management or your supervisor. Explain the reasons for your departure and express the wish that everything be done in a positive and friendly manner.

Arrange a departure plan with your boss

Before you break the news to your team, discuss the plan and timeframe of your departure in detail with your manager. Then, when you do give the news to your subordinates, you will also tell them exactly what will happen next.

Communicate the news to your team

Break the news to your subordinates. Let them know the schedule of your departure and tell them what is expected of them now. Be available for subordinates: they may have a lot of questions for you in your one-to-one meetings. Departure of a manager always brings with it a certain amount of uncertainty.

Hand over the agenda to your successor

If your successor becomes involved in the team before you leave, hand over the management of the team to them. Do not be condescending; do not tell your successor that your way is the only correct one. Rather, give them the general facts and then let them ask questions about what interests them

Stay positive and helpful, but not beyond what you are comfortable with

Do not burn your bridges behind you. Be positive and helpful. Answer questions from subordinates, your successor and management. On the other hand, do not let the company force you into finishing all ongoing projects in a rush before you leave. Be as helpful as you are comfortable with, but do not allow others to take advantage of your helpfulness.

When you leave, be available, but only for a limited period

After you leave, it is good to be available should any questions arise. But determine in advance how this communication will take place. For example, say you will be available for a one-hour phone call on Fridays, but only for the first month and no longer.

 

-mm-

  Jste manažer a podáváte výpověď? Několik tipů, jak odejít korektně a s grácií

  I manažeři musí někdy dát své stávající pozici sbohem a odejít jinam. Ať už v rámci firmy nebo mimo ní. Důvodů ke skončení pracovního poměru a odejití jinam je samozřejmě celá řada. Každý odcházející manažer by se však měl za každou cenu odejít „správně“. Tedy tak, aby po něm nezůstal chaos a aby svůj tým předal pokud možno v co nejlepším stavu. Pracovní trh v Čechách je totiž poměrně malý. A kdybyste odešli ve zlém, spálili za sebou mosty nebo zanedbali před odchodem své povinnosti a uvrhli svůj tým v chaos, můžete si nenávratně poničit kariéru. Zde je několik tipů, jak z pozice manažera odejít korektně tak, aby byli všichni spokojeni.

  Tyto tipy byly publikovány na blogu Harvard Business School.

  Proberte situaci s vedením

  V prvé řadě je samozřejmě nutné své rozhodnutí oznámit vedení firmy nebo vašemu přímému nadřízenému. Vysvětlete mu důvody svého odchodu a vyjádřete touhu, že vše proběhne v pozitivním a přátelském duchu.

  Domluvte si se svým šéfem plán odchodu

  Ještě předtím, než svůj odchod oznámíte svému týmu, se na plánu odchodu i jeho harmonogramu do detailu domluvte se svým nadřízeným. Tak, abyste už svým podřízeným rovnou řekli, co se bude dít dál.

  Sdělte novinku svému týmu

  Oznamte novinu svým podřízeným. Seznamte je i s harmonogramem a řekněte jim, co se od nich nyní očekává. Buďte podřízeným k dispozici – možná na vás budou mít na individuálních setkáních hodně otázek. Odchod vedoucího totiž sebou vždy přináší určitou míru nejistoty.

  Předejte agendu svému nástupci

  Jestliže se ještě před vaším odchodem začne v týmu angažovat váš nástupce, předejte mu chod týmu. Nechovejte se přitom povýšeně. Nedávejte svému nástupci najevo, že váš způsob je ten jediný možný. Spíše ho seznamte s obecnými fakty a pak jej nechte se ptát na to, co jej zajímá.

  Zůstaňte pozitivní a nápomocní, ale ne nad rámec toho, co je vám příjemné

  Nepalte za sebou mosty. Buďte pozitivní a nápomocní. Zodpovídejte otázky podřízených, svého nástupce i svého vedení. Na druhou stranu se ale nenechte zatáhnout do toho, abyste na poslední chvíli za každou cenu dotahovali vše, co se nepodařilo stihnout. Buďte nápomocní do té míry, jak je vám to příjemné, ale nedovolte ostatním, aby vaši ochotu zneužívali.

  Po odchodu buďte k dispozici, ale jen do určité míry

  Stejně tak platí, že po odchodu je dobré být částečně k dispozici, kdyby vyvstaly nějaké otázky. Předem ale určete, jak tato komunikace bude probíhat. Řekněte například, že budete k dispozici na jeden hodinový telefonát v pátek, ale pouze první měsíc a potom už k dispozici nebudete.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review
  Štítky: Kariéra