How some narcissistic traits can help you become a successful manager

Jak vám některé narcisistické vlastnosti mohou pomoci stát se úspěšným manažerem

It is often said that many managers have narcissistic tendencies. Most of the time, such traits are (justifiably) perceived negatively as in the long run they usually do prove detrimental in the context of work and personal relationships. However, when used properly and controlled, "healthy narcissism" can have a positive impact on a management career. Let's take a look at a few reasons why this is the case.

Increased self-esteem

As Entrepreneur.com states, people with narcissistic tendencies often have heightened self-esteem. They fully believe in themselves and their abilities. This puts them in a position where they do not doubt themselves and make the most of their potential. And this is also true in a managerial career: someone with low self-esteem and a chronic fear of failure will probably never become a good manager. However, self-esteem can only be used in a constructive way if the person remains at least partially open to criticism, maintains a degree of self-reflection and is able to learn from their mistakes.

Ignoring unjustified or unreasonable criticism

Unwavering faith in their own abilities and judgment means that narcissists are not upset by criticism or when someone tries to belittle them. This is a good trait when the criticism is excessive or unjustified; it is less ideal if the criticism is legitimate and the narcissist should learn from it.

Ability (and willingness) to draw attention to oneself and inspire others

Narcissists love attention. They are willing to lead others, effective at winning over people around them, and able to draw attention to themselves. This often makes them charismatic speakers as well as good, inspirational leaders, who are not afraid to take charge of a team.

Ambition

Narcissists are often highly ambitious. If these ambitions are properly managed and kept within realistic boundaries, people with narcissistic tendencies can deservedly become very successful and competent employees as well as managers.

 

-mm-

  Jak vám některé narcisistické vlastnosti mohou pomoci stát se úspěšným manažerem

  Často se říká, že mnoho manažerů má narcisistní sklony. Většinou jsou narcisistické vlastnosti (oprávněně) vnímané negativně a většinou svým nositelům v kontextu práce i osobních vztahů dlouhodobě škodí. Při správném a kontrolovaném využití však může mít „zdravý narcismus“ pozitivní vliv na vaši manažerskou kariéru. Pojďme se podívat na několik důvodů, proč tomu tak je.

  Zvýšené sebevědomí

  Jak uvádí Entrepreneur.com, lidé s narcisistickými sklony mají často zvýšené sebevědomí. Věří v sebe sama a ve své schopnosti. To je staví do pozice, kdy o sobě nepochybují a na maximum využívají svůj potenciál. A to právě i v manažerské kariéře. Lidé, kteří mají nízké sebevědomí a mají chronický strach z neúspěchu, se zřejmě nikdy dobrými manažery nestanou. Konstruktivní využití vlastního sebevědomí je však podmíněno tím, že dotyčný člověk bude stále alespoň trochu otevřený kritice, bude si udržovat určitou míru sebereflexe a bude ochoten se učit z vlastních chyb.

  Nenechat se rozhodit neoprávněnou nebo nepřiměřenou kritikou

  Neochvějná víra ve vlastní schopnosti a úsudek znamená, že narcisty nerozhodí, když je někdo kritizuje nebo jim takříkajíc hází klacky pod nohy. To je dobrá vlastnost ve chvíli, kdy je tato kritika přehnaná či neoprávněná. Není to ale ideální vlastnost ve chvíli, kdy se jedná o kritiku oprávněnou, ze které by si dotyčný narcista měl vzít ponaučení.

  Schopnost (a ochota) strhávat na sebe pozornost a inspirovat ostatní

  Narcisté milují pozornost. Jsou ochotni vést ostatní, efektivně přesvědčovat své okolí o své pravdě a strhávat na sebe pozornost. Díky tomu jsou často charismatickými řečníky i dobrými lídry, kteří dovedou inspirovat ostatní a kteří se nebojí vzít na sebe vedení týmu.

  Ambice

  Narcisté jsou často velmi ambiciózní. Pokud se tyto ambice správně korigují a udržují se v realistických mantinelech, mohou se z lidí s narcisistickými sklony zaslouženě stát velmi úspěšní a kompetentní zaměstnanci i manažeři.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Kariéra