Appearing professional and increasing chances of promotion to a management role

Jak působit profesionálně a zvýšit své šance na povýšení do manažerské funkce

In order to be considered for promotion to a management role, you have to show the people around you (especially your superiors) that you possess the necessary skills and knowledge to perform the job. What you need to demonstrate above all is credibility and professionalism. How can you come across as a professional in your daily work? Here are some tips.

Appearance

Not only clothes, but an overall healthy appearance make a person. Someone who does not care about themselves is unlikely to have enough discipline to be a true expert in some specialised field.

Confidence

As Forbes states, competence and expertise are meaningless if they are not backed up by a sufficient amount of confidence.

Strategic thinking

A professional should be able to use facts and knowledge to come up with strategies. You should offer long-term, all-embracing and sustainable solutions.

Being interested in others

A professional who has confidence in their skills should be willing to use this knowledge to help others.

Ability to say no

Know your own value, know what you can and cannot do, and do not be afraid to say no in certain cases.

Willingness to learn new things

Professionals are never satisfied with the status quo; they constantly seek new opportunities, they are open to advice and they listen to the people around them.

Humour

An excellent way to come across as confident in your field is to view things in a non-formal, humorous way. You don't have to be a comedian, but every now and then it is necessary to be above things.

Hard work

There is no such thing as an indolent professional.

Discretion

In order to gain trust of others, you have to learn to be discreet: only then will people be honest with you.

 

-mm-

  Jak působit profesionálně a zvýšit své šance na povýšení do manažerské funkce

  Abyste mohli být zvažováni na povýšení do manažerské funkce, musíte svému okolí (a především svým nadřízeným) ukázat, že k výkonu této pozice máte potřebné dovednosti a znalosti. To, co musíte prokázat v každém případě, jsou důvěryhodnost a profesionalita. Jak lze při každodenním fungování působit profesionálně? Máme pro vás několik tipů.

  Vzhled

  Nejenom šaty, ale i celkově zdravý vzhled dělají člověka. Jestliže se někdo nestará sám o sebe, většinou nemá dostatek disciplíny na to být v určitém oboru skutečným odborníkem.

  Sebevědomí

  Jak uvádí Forbes, kompetence a odborné znalosti jsou zbytečné, pokud je nepodpoříte rozhodností a dostatečným sebevědomím.

  Strategické smýšlení

  Schopnost vyvozovat strategie na základě znalostí a faktů by měla být vlastností každého profesionála. Navrhujte dlouhodobá, všeobjímající a udržitelná řešení.

  Zájem o druhé

  Profesionál, který si je jistý svými schopnostmi, by je měl být ochoten použít a pomoci ostatním.

  Umění říkat „ne

  Uvědomujte si svoji cenu, mějte jasno v tom, co umíte a co ne, a nebojte se říkat v některých případech „ne“.

  Ochota učit se novým věcem

  Profesionál se nikdy nespokojí se status quo, vždy hledá nové možnosti, je otevřen radám a naslouchá lidem kolem sebe.

  Humor

  Výborným způsobem, jak ostatní přesvědčit, že si jste v daném oboru naprosto jistí sami sebou, je dívat se občas na věc odlehčeně, s humorem. Nebuďte vyloženými srandisty, ale občasný nadhled je nutný.

  Pracovitost

  Neexistuje nic takového, jako zahálčivý profesionál.

  Diskrétnost

  Získat si důvěru ostatních ve vaše schopnosti vyžaduje umění být diskrétní – jedině tak s vámi budou lidé jednat upřímně a na rovinu.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Kariéra