What forms can relaxation from work take? Be inspired by five habits from cultures around the world

Jaké podoby může mít relaxace od práce? Nechte se inspirovat pěti návyky z kultur po celém světě

Meditation, mindfulness, relaxation, calming the mind: every nation has a different recipe on how to do this. If you are seeking inspiration on how to relax and recharge your batteries after a hard day at work filled with managerial duties, here are five tips from people around the world.

Shinrin yoku

As TED Ideas states, this relaxation in the form of trips to the countryside is popular in Japan. The name "shinrin yoku" means "forest bath" and refers to being in nature and the wilderness. The Japanese effectively relax in this way.

Fika

"Fika" originates from Scandinavia. It is a ritual in which workers stop working, sit down together and have coffee with a sweet pastry. Fika lasts about fifteen minutes. It is observed mainly in Sweden and takes place twice a day, once in the morning and once in the afternoon. It is not just a coffee break, but also relaxation, a state of mind and slowing down.

Slow radio

This is a live listening experience from the BBC that allows you to forget for a while the woes of work and hustle and bustle of everyday life. For example, you can listen to trains, boats on the Thames or elephants on a reserve in Zimbabwe.

Ubuntu

The South African principle of "Ubuntu" emphasises the community. Its main idea is that if you want to feel good, calm and positive, you have to help others and slow down. You need to take in the world around you and be an active part of it. Try, for example, on your way to and from work, to think in terms of "Ubuntu", to pay attention to the world and people around you, and if you see someone who needs help, for example to cross the street or to sit down, help them.

Dolce far niente

The Italian expression for "sweet doing nothing". Today's world is full of constant activity and a never-ending flow of information. The ability to do nothing at all sometimes and just be with yourself is already an art form. And it is needed. Try it sometime. Stop every now and then and maybe just look out the window. Or at the glass in front of you. Do nothing and be present in the moment. This is a great psychological exercise that teaches you really to switch off and not be distracted.


-mm-

  Jaké podoby může mít relaxace od práce? Nechte se inspirovat pěti návyky z kultur po celém světě

  Meditace, mindfulness, relaxace, uklidnění mysli. Každý národ na to má jiný recept. Pokud i vy hledáte inspiraci, jak po náročných pracovních dnech vyplněných manažerskými dovednosti relaxovat a dobít si znovu baterky, máme pro vás pět tipů, jaké návyky mají národy po celém světě.

  Shinrin yoku

  Jak uvádí server TED Ideas, v Japonsku je populární relaxace formou výletů do přírody. Název „shinrin yoku“ znamená „lesní koupel“ a sestává z pobytu v přírodě a divočině. Japonci tímto způsobem efektivně relaxují.

  Fika

  „Fika“ pochází ze Skandinávie. Jedná se o rituál, při kterém lidé na pracovišti přestanou pracovat, sesednou si spolu a dají si kávu a k tomu sladké pečivo. Fika trvá okolo patnácti minut. Dodržuje se především ve Švédsku a koná se dvakrát denně, jednou dopoledne a jednou odpoledne. Není to jen pauza na kávu, ale relaxace, stav mysli a zpomalení.

  Pomalé rádio

  Neboli „Slow Radio“ na BBC. Jedná se o poslech živých zvuků, který vám umožní na chvíli zapomenout na strasti práce a každodenního shonu. Můžete poslouchat například vlaky, lodě na Temži nebo slony v rezervaci v Zimbabwe.

  Ubuntu

  Jihoafrický princip „Ubuntu“ dává důraz na komunitu. Jeho hlavní myšlenkou je, že pokud se chcete cítit dobře, klidně a pozitivně, musíte pomáhat ostatním a musíte zpomalit. Musíte vnímat svět kolem sebe a být jeho aktivní součástí. Snažte se, například cestou do práce a z práce, myslet ve smyslu principu „Ubuntu“, vnímejte svět a lidi kolem sebe a když uvidíte, že někdo potřebuje pomoci, například přejít přes ulici nebo nechat sednout, pomozte mu.

  Dolce far niente

  Nebo italský výraz pro „sladké nicnedělání“. Dnešní svět je plný neustálých aktivit a informací, které se na nás chrlí ze všech stran. Umět nedělat občas vůbec nic a být jen sám se sebou už je forma umění. A je to potřeba. Občas to zkuste. Semtam se zastavte a třeba se jen dívejte z okna. Nebo na skleničku před sebou. Nedělejte nic a buďte přítomní v daném okamžiku. Je to skvělé psychologické cvičení, které vás naučí skutečně vypnout a nenechat se rozptylovat.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com