How to tell when a subordinate is in danger of burnout

Jak rozpoznáte, že se váš podřízený řítí k vyhoření?

Burnout syndrome may happen to anyone anytime. Most typically it affects people who provide some kind of service (e.g. workers in healthcare, customer service, social services, etc.), suffer from long-term stress, or work in a frustrating working environment. Here are four tips on how to recognise that a subordinate may soon burn out.

Lack of interest in job duties

According to Entrepreneur.com, loss of interest in one's work duties is a typical sign of a looming burnout. The given employee ceases to plan their activities and loses interest in developing themselves and performing their duties.

Isolation from other team members

A person who is about to burn out also distances themselves from their colleagues. This change is especially alarming if that person has previously been very sociable and had good, friendly relations with colleagues. So beware if one of your subordinates starts distancing themselves from the rest of the group.

Procrastination

Chronic postponement of work may have numerous causes. But if it occurs concurrently with the other warning signs, it is once again a problem to which you as a manager should pay special attention.

Drop in work efficiency

Immediately prior to the burnout, all the symptoms described above accumulate, resulting in a sudden drop in the employee's productivity. Again, you need to pay attention to this, especially if it is an unusual situation for the employee in question and if until this point they have been an exemplary worker.

 

-mm-

  Jak rozpoznáte, že se váš podřízený řítí k vyhoření?

  Syndrom vyhoření může nastat kdykoliv a u kohokoliv. Nejčastěji se objevuje u lidí, kteří poskytují nějakou službu (např. ve zdravotnictví, zákaznickém servisu, sociální péči a podobně) nebo kteří se ocitají v dlouhodobém stresu či frustrujícím pracovním prostředí. Zde jsou čtyři tipy, jak poznáte, že váš podřízený směřuje k vyhoření.

  Nezájem o své pracovní povinnosti

  Podle serveru Entrepreneur.com je typickým příznakem blížícího se vyhoření ztráta zájmu o své pracovní povinnosti. Dotyčný pracovník přestane plánovat své aktivity, nemá zájem se dál rozvíjet a přestává věnovat pozornost svým povinnostem.

  Izolace od ostatních členů týmu

  Člověk, kterému hrozí vyhoření, se také typicky distancuje od svých kolegů. Tato změna je obzvlášť alarmující, pokud byl dotyčný až do této chvíle naopak velmi společenský a měl se svými kolegy dobrý a přátelský vztah. Mějte se tedy na pozoru, pokud se některý z vašich podřízených začíná stranit svého pracovního kolektivu.

  Prokrastinace

  Chronické odkládání práce může mít řadu příčin. Pokud ale probíhá v souběhu s ostatními varovnými signály, jedná se opět o problém, kterému byste měli z pozice manažera věnovat zvýšenou pozornost.

  Propad v efektivitě práce

  Těsně před vyhořením přichází chvíle, kdy se všechny výše uvedené symptomy blížícího se vyhoření naakumulují a jejich výsledkem je náhlý propad v produktivitě dotyčného zaměstnance. Opět je potřeba mít se na pozoru především ve chvíli, pokud se u dotyčného jedná o neobvyklou situaci a až do dané chvíle byl ukázkovým pracovníkem.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com