Seven rules of effective manager communication

Sedm zásad efektivní manažerské komunikace

One of the keystones of effective leadership is communication. Every successful manager who wants to help their team reach the maximum possible success must be able to communicate effectively with the team as a whole, as well as with its individual members. Only then can the manager pass on their vision, open important issues with subordinates and effectively develop them. Here are seven rules of effective management communication with subordinates.

This text draws on an article published on the Centre for Creative Leadership website.

Authenticity

First of all, when communicating, the manager must come across as authentic. They should not pretend to be someone they are not. Only then can their subordinates trust them.

Sufficient time and attention

Subordinates should not feel the manager is only fobbing them off. The manager should always allow enough time for each individual meeting with a subordinate and also pay sufficient attention to that person.

Active listening

A manager should always truly and honestly listen to what the subordinate is saying. And they should also show they are listening – for example by asking supplementary questions.

Unambiguity

The manager's communication should not be vague or ambiguous. On the contrary, it should always be clear what the manager wants to say.

Using the other person's name

An excellent way to make another person like you during any interaction is to use their name often.

Making use of stories

Stories are an effective communication tool. If the manager wants to convince their subordinates of something, or give them an example, stories are an excellent way to do that.

Remembering

If a subordinate says something during a conversation with their manager, the manager should remember it for next time. If not, it shows the previous communication was not so important to the manager.-mm-

  Sedm zásad efektivní manažerské komunikace

  Jedním ze základních kamenů efektivního leadershipu je komunikace. Každý úspěšný manažer, který chce pomoci svému týmu dosáhnout co možná největšího úspěchu, musí umět efektivně komunikovat s celým týmem i individuálně s jeho jednotlivými členy. Jedině tak může svým podřízeným předat své vize, otevírat s nimi důležitá témata a efektivně je rozvíjet. Zde je sedm zásad efektivní manažerské komunikace vůči podřízeným.

  Tento text vychází ze článku uveřejněného na webu Centre for Creative Leadership.

  Autenticita

  V prvé řadě musí komunikující manažer působit autenticky. Nesmí si hrát na někoho, kým není. Jedině tak mu mohou jeho podřízení důvěřovat.

  Dostatek času a pozornosti

  Podřízení manažera nesmí cítit, že je jejich nadřízený „odbývá“. Na každé individuální setkání s podřízeným by si proto manažer měl vyhradit dostatek času a věnovat mu dostatečnou pozornost.

  Aktivní naslouchání

  Manažer by měl vždy skutečně a upřímně naslouchat tomu, co mu podřízený říká. A měl by toto naslouchání dávat i najevo – například tím, že pokládá doplňující dotazy.

  Jasné vyjadřování

  Komunikace manažera by neměla být nejednoznačná ani nekonkrétní. Naopak, mělo by zní vždy jasně vyplývat, co chtěl manažer říci.

  Používání jména druhého člověka

  Skvělý způsob, jak zapůsobit při rozhovoru na druhého člověka a jak jej dostat na svou stranu, je často říkat jeho jméno.

  Využívání příběhů

  Efektivním nástrojem při komunikaci je využívání příběhů. Pokud chce manažer své podřízené o něčem přesvědčit nebo jim dát nějaký příklad toho, co myslí, měl by k ilustraci využívat právě příběhy.

  Pamatování si

  Jestliže podřízený při komunikaci s manažerem něco řekne, měl by si to manažer do příště pamatovat. Pokud tomu tak není, ukazuje tím, že pro něj předchozí komunikace neměla příliš vysokou hodnotu.  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership