Do you want more effective meetings? Go for a walk

Chcete zefektivnit porady? Jděte na procházku

Your team normaly meets in a conference room or someone's office, sits down and discusses a certain topic. In summer, you sometimes leave the city and hold an outdoor meeting. Even when outdoors, however, you sit most the time. Only when the meeting is over, do you stand up and go outside or take part in a team-building exercise. That is what the form of traditional meetings look like.

Those of you who like to try new things and look for ways to make the outcomes of meetings more effective, may already have implemented stand-up meetings. When everybody stands, meetings are faster, more to the point and achieve more effective results. Walking meetings may, however, be even more effective. Meetings in the form of walks are ideal for enhancing creative thinking of small work groups or one-on-one sessions.

Steve Jobs, for example, was a big proponent of walking meetings as is the founder of Facebook, Mark Zuckerberg. Would you try it too? Several compelling reasons to try walking meetings were summarized on Inc.com.

1. Walking stimulates creativity

A recent Stanford University study confirmed that while walking creative thining improves, achieving a 60% better result when compared to sitting. The most important factor, however, is not the environment in which we walk but the very movement itself while walking.

2. Walking is healthy

Sitting is as dangerous for the human body as smoking. Not enough movement and oxygen in the body will one day take its toll. As few as 30 minutes of walking a day significantly reduces the risk of dementia, heart attacks and even some cancers. That's worth considering.

3. Walking promotes natural communication

When you are walking, the borders between superiors and subordinates become less evident. People feel more relaxed to more openly express their views. Nobody plays with his phone or computer. The communication is more natural going straight to the point, which saves everybody's time.

4. Walking boosts energy

A study last year by Johnson & Johnson showed that after three months of walking meetings, employees felt higher energy levels, better focus and more engagement. Also a study by University of Essex found that five minutes of outdoor exercise are enough to significantly boost our mood and well-being.

Do you have any experience with walking meetings?

-kk-

  Chcete zefektivnit porady? Jděte na procházku

  Sejdete se v zasedací místnosti nebo něčí kanceláři, posadíte se a diskutujete o určitém tématu. V letních měsících si možná někdy vyjedete z města a uspořádáte výjezdní zasedání. I zde však při jednání sedíte. Teprve až skončíte, jdete se projít ven či uspořádáte nějaké teambuildingové cvičení. Tak vypadají klasické porady, pokud jde o jejich formu.

  Ti z vás, kteří rádi zkoušejí nové věci a hledají způsoby, jak zefektivnit výstupy z porad, možná již zavedli porady na stojáka. Když totiž při poradě všichni stojí, porada bývá rychlejší, jde více k věci a dosahuje efektivnějších výsledků. Ještě efektivnější však mohou být porady, při nichž se budete procházet. Porady v podobě procházky jsou ideální pro zvýšení kreativity uvažování menších pracovních skupin či dvojic.

  Velkým zastáncem takových porad byl například Steve Jobs a oblíbil si je i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Zkusíte je také? Několik pádných důvodů, proč vyzkoušet porady, při nichž se budete procházet, shrnul server Inc.com.

  1. Chůze podporuje kreativitu

  Nedávná studie americké Stanford University potvrdila, že kreativní myšlení při chůzi dosahuje o 60 % lepších výsledků, než když sedíme. Rozhodující přitom není prostředí, v němž se pohybujeme, ale samotný pohyb při chůzi.

  2. Chůze je zdravá

  Sezení je pro lidský organismus stejně nebezpečné jako kouření. Nedostatek pohybu a kyslíku v těle si jednoho o dne vybere svou daň. Už 30 minut chůze denně přitom výrazně snižuje riziko demence, srdečních příhod a některých druhů rakoviny. To už stojí za zvážení.

  3. Chůze podporuje přirozenou komunikaci

  Na procházce oslabují rozdíly mezi nadřízenými a podřízenými. Lidé se cítí uvolněněji a otevřeněji vyjadřují své názory. Nedochází k tomu, že by si někdo hrál s telefonem či počítačem, komunikace je přirozenější. Jde rovnou k věci, a tak šetří čas všem.

  4. Chůze dodává energii

  Loňská studie společnosti Johnson & Johnson ukázala, že po třech měsících porad v podobě procházek cítí zaměstnanci vyšší míru energie, soustředění a angažovanosti. Studie britské University of Essex zase zjistila, že již 5 minut pohybu venku stačí k tomu, abychom měli výrazně lepší náladu a cítili se šťastnější.

  Máte nějaké zkušenosti s poradami formou procházek?

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele