Mou osobní misí je obrana proti manipulaci

Rozhovor s Vladimírou Roldánovou, trenérkou, konzultantkou a koučkou obchodních dovedností, řízení změny a prevence manipulace

Jaká je základní hodnota, kterou přinášíte svým zákazníkům?

Základní hodnotou, kterou vytvářím, je funkční – fungující propojení znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a přesvědčení lidí tak, že na základě vlastního prožitku dojdou k vlastnímu odhalení nového kousku sebeuvědomění a sebepoznání a udělají pak další krok na cestě k růstu a radosti.  

Umím propojovat zdánlivě oddělené či nesouvisející momenty mezi děláním, parazitními způsoby chování a osobní vnitřní motivací a klást otázky, které vedou jak k objevení toho, „co je za tím“, tak ale hlavně k výběru individuálně funkčních scénářů.

V čem si myslíte, že jste lepší, než ostatní, kteří se věnují podobné oblasti, a proč?

Ve firmách jsem se naučila přetvářet vnitřní psychologické vzorce chování do zcela srozumitelných a praktických návodů. Propojení toho „co je za tím“ s tím, „co je vidět“, spolu s humorem, laskavou důsledností a s respektem k individuálnímu tempu každého z nás je to, proč mi klienti dávají oproti některým kolegům koučům přednost.

Navíc se nebojím ani pracovat s emocemi lidí a klást podporující i provokativní otázky na hranici uvědomění. A jsem vždy na straně lidí, kteří se do hledání takových odpovědí pustí, protože cítím hluboký respekt a pokoru před těmi, kdo do toho poctivě jdou. V procesu růstu umím poskytnout pevnou a srdečnou podporu jednotlivcům i týmům.

Proč by si měl zákazník vybrat právě vaše programy a jaké konkrétně?

Témata, která z mé nabídky mně osobně připadají nejzajímavější, jsou tato:

Obrana proti manipulaci a mocenským hrám (autorské know-how)
Identifikace manipulativních postupů a technik na pracovišti a obrana před nimi. Kurz je výjimečný zkušenostní výukovou manipulační hrou, při níž účastníci získají jedinečný emoční zážitek s manipulací, na jehož základě zcela bezpečně pochopí vnitřní dynamiku mocenských her.

Toto téma považuji za svou osobní misi, a jsem opravdu ráda za každého člověka, který na základě pochopení principů a vzorců manipulace z manipulačního jednání vystoupí a přikloní se ke zdravé komunikaci.

Změna korunovaná úspěchem (vlastní autorské know-how)
Workshop je určen pro manažery týmů nebo celé týmy, které procházejí změnou. Cílem je pochopit vnitřní dynamiku procesu změny a porozumět individuálnímu prožíváním změn, předvídat chování lidí (i svoje vlastní) v jednotlivých fázích změny, snižovat tak vlastní i týmové energetické náklady na realizaci změn a vyhnout se obvyklým komplikacím.

Otázka, jak změnit sebe sama, žádoucím směrem a trvale, je aktuální stále. Jsem ráda, že v tomhle směru mohu poskytnout praktické postupy podepřené dobrými zkušenostmi mnoha mých klientů, kteří si mě na cestu za změnou vzali jako průvodce.

Emoční zákulisí obchodního rozhovoru
Principy úspěšného obchodního rozhovoru se v zásadě neliší od principů jakékoli úspěšné komunikace. To, že s námi ve všech případech nezvládnuté nebo špatně odhadnuté či přečtené emoce dělají „psí kusy“, je cena, kterou ale vůbec nemusíme platit. Pochopení emočního zákulisí rozhovoru je dosažitelné každému a každý může být úspěšný, jestliže se k tomu rozhodne. To je ústřední myšlenka, jejíž obsah a souvislosti se snažím v kurzech práce s emocemi lidem zprostředkovat.

Co od vás zákazníci obecně očekávají?

Že vyslechnu a pochopím jejich vyřčená i nevyřčená očekávání a přání, zamyslím se nad jejich motivy a situací v souvislostech jejich konkrétní reality. Očekávají, že jim nabídnu postupy a návody, které by jim mohly být užitečné a provedu je jimi, upozorním je na rizika, budu sdílet své zkušenosti a poskytnu jim podporu při tom, až to začnou zkoušet v praxi. To celé lidsky, s humorem, laskavostí a pochopením.

Co ve vás vzbuzuje pocit dobře odvedené práce?

Pocit dobře odvedené práce mám tehdy, když klienti na základě spolupráce se mnou dokáží konkrétně pojmenovat nový rozvojový okamžik nebo když začnou dělat konkrétní praktické kroky směrem ke svým cílům. A samozřejmě, skvělé taky je, když se mně osobně díky inspiraci od klientů podaří nějaký AHA efekt.

Jakou největší překážku jste v pracovním životě překonala a jak?

Jedním z momentů, na který nikdy nezapomenu, byl můj úplně první kurz na téma obrany proti manipulaci, který jsem vedla ve svých 25 letech. Souhrn životních zkušeností účastníků oproti mé tehdejší znalostní bázi byl v tak zřejmé přesile, že jsem váhala, jestli vůbec začít. Nakonec právě jejich zkušenosti a moje odvaha dohromady stvořily takové dílo, na které si dosud všichni zúčastnění rádi pamatujeme a občas i po těch letech se k němu vracíme.

Jak si udržujete pracovní motivaci a co děláte pro svůj vlastní rozvoj?

Mou motivací je především fakt, že mě má práce skutečně velmi baví, neboť mám možnost porozumět tomu, na jakých základech stojí hodnotové systémy lidí, v jakých důsledcích se jejich rozhodování projevují ve vnějším světě a v jakých podobách se lidem vrátí zpět. To jsou témata, která mě stále znovu lákají k novému  prozkoumávání a také pořád dokola a na hlubších úrovních trénuji různé aspekty práce s emocemi.

Je něco, co byste ráda našim čtenářům na závěr sdělila?

Ano, je to mé motto: Život je jako trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Foukat, čili být aktivní a hrát na svou trubku svou vlastní píseň můžeme všichni. Záleží tedy jen na nás, budeme-li dostatečně silně chtít.

 

Co máte ráda?

Ráno nebo večer?               večer
Kávu nebo čaj?                   čaj
Kočku nebo psa?                kočku
Pivo nebo víno?                  víno
Teplo nebo zimu?               teplo
Dovolenou nebo práci?        obojí, nesrovnávám to
Jistotu nebo risk?                risk
Oblíbené jídlo:                    jak kdy, podle chuti
Oblíbený stroj:                    hrnčířský kruh
Oblíbené místo:                  Kampa
Oblíbený vzor:                    nevím, nechávám se inspirovat z mnoha zdrojů
Oblíbený film:                     Forrest Gump
Oblíbená kniha:                  Saturnin od Zdeňka Jirotky
Oblíbené motto:                 Život je jako trubka. Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

 

Ing. Vladimíra Roldánová je trenérkou, lektorkou a konzultantkou se zaměřením především na trénink obchodních postupů a dovedností, vyrovnání se se změnou a prevenci manipulace. Má více než 14leté zkušenosti ve vzdělávání dospělých a praxi získala zejména v bankovním sektoru na pozicích středního managementu. Je také licencovanou koučkou a zakladatelkou centra pro rozvoj osobního potenciálu Mantena Trainings.

V  osobním životě jsou pro ni důležité láskyplné vztahy, partnerství a děti a jako protipól své intelektuální práce si ve svém volném čase zvolila ruční zpracování země a hlín a jejich pálení ve vysokém ohni.