Budou IT zelenější?

Evropské firmy jsou oproti americkým napřed, když přijde na rozvoj strategií, jak snížit rozsah „environmentálních stop“ s tím, že téměř 60 % již má v tomto ohledu přinejmenším představy a plány oproti 37 % amerických firem. Rozdíly by se ale měly brzy setřít.

Podle průzkumu konsorcia Cutter se ukazuje, že se iniciativy pro „zelené“ IT dávají do pohybu ve firmách, které ještě tyto prostředí přátelské směrnice nezavedly. Polovina oslovených firem, které stále nemají dlouhodobé plány, předpokládá jejich přítomnost do dvou let, 25 % respondentů do 12 měsíců. Jen jedna z deseti firem vůbec neplánuje, že bude o něčem takovém uvažovat.

Asi třetina firem má směrnice na snižování spotřeby energie prostřednictvím IT infrastruktury. Téměř 80 % má nebo plánuje zavedení směrnic na snížení odpadu v IT a téměř stejné procento má nebo plánuje změny v IT praktikách s účelem snížení spotřeby energie.

Více než třetina oslovených využívá nebo vážně uvažuje o využívání energie z obnovitelných zdrojů pro provoz IT a více než dvě třetiny zvažují software, který napomáhá snižování spotřeby energie a odpadu.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight